Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2020

Názov:Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2020
Rok:2020
Predmet:Svadobný obrad
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
2. zmluvná strana:Radka Švecová
Dátum uzatvorenia:02.06.2020
Dátum zverejnenia:08.06.2020
Dátum účinnosti:09.06.2020
Fotokópia: Zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_2_2020_-_svadba__-_svecova.pdf PDF 654,33 kB