Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2021

Názov:Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2021
Rok:2021
Predmet:prenájom Koncertnej sály na svadobný obrad
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Palackého 27 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana:Ľubomír Staňák
Dátum uzatvorenia:15.07.2021
Dátum zverejnenia:15.07.2021
Dátum účinnosti:16.07.2021
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/07_2021/nájomná zmluva č. 4  - Staňák Ľubomír.pdf PDF 375,49 kB