Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2019

Názov:Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2019
Rok:2019
Predmet:Svadobný obrad
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
2. zmluvná strana:Zuzana Nováková
Dátum uzatvorenia:21.10.2019
Dátum zverejnenia:21.10.2019
Dátum účinnosti:22.10.2019
Fotokópia: Zmluva_o_najme_nebyt._priestorov_c._8_2019.pdf PDF 646,9 kB