Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva kultúry SR2020 -kultúrne poukazy

Názov:Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva kultúry SR2020 -kultúrne poukazy
Rok:2020
1. zmluvná strana:Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
2. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:23.6.2020
Dátum zverejnenia:25.6.2020
Dátum účinnosti:26.6.2020
Fotokópia: Zmluva_o_kulturnych_poukazoch_2020.pdf PDF 1,88 MB