Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-532-03585

Názov:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-532-03585
Rok:2019
Predmet:Nákup umeleckého diela - Miroir Noir / Cesta
1. zmluvná strana:Fond na podprou umenia
2. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:23.05.2019
Dátum zverejnenia:26.06.2019
Dátum účinnosti:27.06.2019
Fotokópia: Zmluva_o_poskytnuti_fin._prostriedkov_-_Miroir_Noir.pdf PDF 3,36 MB