Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02351

Názov:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-532-02351
Rok:2020
Predmet:Nákup umeleckého diela - Natália Okoliscányiová
1. zmluvná strana:Fond a podporu umenia
2. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:14.05.2020
Dátum zverejnenia:14.05.2020
Dátum účinnosti:15.05.2020
Fotokópia: Zmluva_o_poskytnuti_financnych_prostriedkov_c._20-532-02351_Oko.pdf PDF 3,68 MB