Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o reštaurovaní č. 1/2018

Názov:Zmluva o reštaurovaní č. 1/2018
Rok:2018
Predmet:Reštaurovanie diel Miloša Alexandra Bazovského
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
2. zmluvná strana:Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD.
Dátum uzatvorenia:22.10.2018
Dátum zverejnenia:05.11.2018
Dátum účinnosti:06.11.2018
Fotokópia: Zmlva_-_restaurovanie_bazovsky__1_2018.pdf PDF 1,54 MB