Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o úschove umeleckých diel č. 1/2020

Názov:Zmluva o úschove umeleckých diel č. 1/2020
Rok:2020
Predmet:Zmluva o úschove umeleckých diel č. 1/2020
1. zmluvná strana:Trenčianska nadácia - Kniežaťa Pribinu 3, 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne "uschovávateľ"
Dátum uzatvorenia:28.08.2020
Dátum zverejnenia:29.08.2020
Dátum účinnosti:30.08.2020
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/08_2020/Zmluva o úschove umeleckých diel.pdf PDF 384,85 kB