Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2021

Názov:Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2021
Rok:2021
Predmet:výpožička zbierkových predmetov k výstave "Nikdy to tak nebude, Slovenské umeniíe a kultúra okolo roku 1989
1. zmluvná strana:Považská galéria v Žiline ul. Štefánikova č. 2 010 01 Žilina
2. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Palackého ul. 27 911 01 Trenčín
Dátum uzatvorenia:23.09.2021
Dátum zverejnenia:23.09.2021
Dátum účinnosti:24.09.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/09_2021/Zmluvao vžpožičke 11 2021 Žilina.pdf PDF 1,37 MB