Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2019

Názov:Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2019
Rok:2019
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
2. zmluvná strana:Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
Dátum uzatvorenia:15.03.2019
Dátum zverejnenia:25.03.2019
Dátum účinnosti:26.03.2019
Fotokópia: Zmluva_o_vypozicke_zb._predmetov_c._3_2019_-_stredoslov._galeri.pdf PDF 941,87 kB