Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2021

Názov:Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2021
Rok:2021
Predmet:vypožičanie zbierkových predmetov v počte 31 ks podľa zoznamu
1. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Palackého 27 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana:Tatranská galéria Poprad Hviezdoslavova 12 05801 Poprad
Dátum uzatvorenia:05.10.2021
Dátum zverejnenia:06.10.2021
Dátum účinnosti:07.10.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/10_2021/Zmluva o vypožičke zbierkových predmetov č. 32021.pdf PDF 2 MB