Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti OOÚ

Názov:Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti OOÚ
Rok:2021
Predmet:zabezpečení úloh v oblasti OOÚ podľa ust.§ 269 ods.2 zák.č.,513/1991 Zb.
1. zmluvná strana:Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne Palackého 27 911 01 Trenčín
2. zmluvná strana:FIBEZ s.r.o. Rovná 1741/26 911 01 Trenčín
Dátum uzatvorenia:29.06.2021
Dátum zverejnenia:29.06.2021
Dátum účinnosti:30.06.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/08_2021/Zmluva OOÚ.pdf PDF 374,3 kB