Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2021

Názov:Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2021
Rok:2021
Predmet: výpožička zbierkových predmetov v počte 1 ks
1. zmluvná strana:Považská galéria umenia v Žiline ul. Štefánikova č. 2 010 01 Žilina
2. zmluvná strana:Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Palackého ul. 27 91101 Trenčín
Dátum uzatvorenia:03.06.2021
Dátum zverejnenia:03.06.2021
Dátum účinnosti:04.06.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/06_2021/Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4.pdf PDF 1,44 MB