Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

3. trienále textilu - Bez hraníc 2012-2013

3. trienále textilu - Bez hraníc 2012-2013

Termín: od 29.6.2012, 18:00 do 2.9.2012, 17:00 denne okrem pondelka

V roku 2006 sa skupina slovenských výtvarníkov združených v textilnom ateliéri Arttex rozhodla zorganizovať medzinárodné umelecké podujatie pod názvom Trienále textilu. Dôvodom usporiadania tejto výstavy bol najmä fakt, že textilná umelecká tvorba sa z veľkých štátnych galérií takmer vytratila.
Organizátori I. ročníka zrealizovali výstavu diel najprv v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a následne bola reinštalovaná v Turčianskej galérii v Martine. II. ročník sa uskutočnil v roku 2009, keď výstavu bolo možné vidieť opäť v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a potom bola premiestnená do Domu umenia v Bratislave.
Tretí ročník medzinárodného Trienále textilu sa od predošlých ročníkov v mnohom líši. Zmeny sa dotkli aj názvu výstavy, ktorý dnes znie „Trienále textilu bez hraníc 2012 – 2013“. Nový názov vyjadruje, že projekt nabral na svojej sile a prekračuje nielen naše, ale už i európske hranice. Kvalita diel vystavujúcich umelcov stúpa a záujem o Trienále textilu bez hraníc stále rastie.
Po tretikrát sa predstavuje medzinárodné Trienále textilu bez hraníc na Slovensku a v srdci Európ, čím potvrdzuje svoju existenciu. Sprostredkuje konfrontáciu veľkého počtu umeleckých originálov v tejto výtvarnej disciplíne a jeho foriem spracovania a nových medií. Popri klasickom závesnom textilnom obraze sa na výstave prezentujú inštalácie, textilné objekty, šperk aj video.
Reinštaláciou v troch ďaľších krajinách umožňuje zúčastnenému umelcovi prezentáciu, ktorá je ojedinelá a vysoko obohacujúca. Autor má takto možnosť vystavovať skoro celý rok v 6 galériách a v 4 krajinách. Výstava sa na Slovensku uskutoční v troch galériách - v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne, v Dome umenia v Bratislave a v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. V roku 2013 bude postupne reinštalovaná v Galérii Slováckeho múzea v Uherskom Hradišti v Českej republike, vo Városi Müvészeti Múzeum v Györi v Maďarsku a v Múzeu v Bielsko Bialej v Poľsku.
Prihlášku na tretí ročník Trienále textilu bez hraníc zaslalo 204 umelcov z celého sveta a umelecká porota z nich vybrala 91, ktorí budú vystavovať. Z toho je 79 profesionálnych umelcov a do študentskej kategórie bolo vybraných 12 študentov celkovo z 26 krajín. Výber diel bol veľmi náročný, keďže na Trienále boli prihlásené veľmi kvalitné diela. Z priestorových a inštalačných dôvodov v galériách však nebude možné vystaviť všetky práce. Porota, zložená z riaditeliek galérií – Mgr. Marie Markytánovej, PhDr. Zuzany Gažíkovej, PhDr. Danice Loviškovej, Iwony Purzyckej, prezidentky Trienále textilu Ley Fekete  a umeleckého riaditeľa Trienále textilu akad. mal. Andreja Augustína, pri výbere prihliadala najmä na inovatívne stvárnenie diela i na brilantné spracovanie inak klasickej textilnej techniky.
Na základe rozhodnutia odbornej poroty (v zložení Prof. akad. mal. Ivan Csudai /Predseda poroty/ - prorektor pre výskum a umeleckú činnosť Vysokej školy výtvarných umení, Bratislava, Slovenská republika, PhDr. Danica Lovišková - riaditeľka Galérie M. A. Bazovského, Trenčín, Slovenská republika, Lea Fekete - prezidentka Trienále textilu, Slovenská republika, Dr. habil, DLA Kőnig Frigyes - rektor Akadémie výtvarných umení, Budapešť, Maďarsko, akad. mal. Antonín Střížek - Česká republika) bude v rámci vernisáže v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne udelená cena Grand prix Boženy Augustínovej a ďalšie ceny (cena Galérie M. A. Bazovského, cena Klubu textilných výtvarníkov Arttex a študenská cena). Mimosúťažne bude udelená cena Poľského inštitútu najinšpiratívnejšiemu poľskému umelcovi, ktorý sa zúčastnil tohtoročného Trienále textilu bez hraníc.

 Sprievodnou prehliadkou bude výstava Klubu textilných výtvarníkov Arttex v Trenčianskom múzeu v Trenčíne a v Katovom dome.

Otvorenie Trienále textilu bez hraníc a jeho vernisáž sa uskutoční dňa 29. 6. 2012 o 18.00 hod. v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne. Záštitu nad ním prevzali ministri kultúry Slovenskej, Českej a Poľskej republiky.

 

Partneri podujatia: Bažant Pohoda, hudobný festival, Trenčín; Poľský inštitút a České centrum v Bratislave

Vystavujúci autori:

Adalsteinsdóttir Málfrídur - Nórsko
Amarger Brigitte - Francúzsko
Bartenberger - Geyer Gudrun - Rakúsko
Bogdaniené Egle Ganda - Litva
Bornemisza Eszter - Maďarsko
Branišová Zuzana - Slovensko
Brett Alexander - Austrália
Brodersen Anne - Dánsko
Brooš Miroslav - Slovensko
Burns Barbara - USA
De Bock Katy - Belgicko
Demura Mieko - Japonsko
Esser Barbara, Horn Wolfgang - Nemecko
Fajt Elena - Slovinsko
Fernandes Maria - Theresa - Veľká Británia
Fontan Marie - Noelle - Francúzsko
Főrster Tim - Nemecko
Friese Franziska - Nemecko
Gaier Ingrid - Rakúsko
Gunnarsdóttir Anna - Island
Hara Sugane - Japonsko
Haremska Danuta - Nórsko
Holek Jiří - Česká republika
Irene Anton - Nemecko
Jagersberger - Stangl Christa - Rakúsko
Jařabáčová Radana - Česká republika
Jedrzejec Anna - Polsko
Kaupaite Birute - Litva
Kirkwood Fiona - Juhoafrická republika
Kis Iringó - Madarsko
Kleszynska Magdalena - Polsko
Kotecka Agnieszka - Polsko
Kovar Dagmar - Kanada
Kőder Mechtildis - Nemecko
Koizumi Nobuko - Japonsko
Kolobarič Vesna - Chorvátsko
Kompánková Zora - Slovensko
Krotký Svatoslav - Česká republika
Kumon Chiyoko - Japonsko
Laurinaviciute Renata - Litva
May Ruth - Nemecko
Morrison Mary-Anne - Veľká Británia
Muller Nathalie - Holandsko
Nisonen Nina - Fínsko
Nováková - Ondreičková Petra - Česká republika
Nyberg Ann - Švédsko
Ormandíková Renáta - Slovensko
Parsons Brenda - Veľká Británia
Paula - Jiun No - Nemecko
Pavlik Josefine - Nemecko
Polman Astrid - Holandsko
Puschner Marianne - Rakúsko
Rak Monika - Polsko
Rivera Ernesto - Veľká Británia
Schwarz Tilleke - Holandsko
Sirait Tiarma Dame Ruth - Indonézia
Sláviková Ivana - Slovensko
Staňková Irena - Česká republika
Suchalová Harichová Ľuba - Slovensko
Szalai Daniel - Slovensko
Szklinska Anna - Polsko
Sztetner Elwira - Polsko
Ševčíková  - Marečková Andrea - Slovensko
Šperková Blanka - Česká republika
Takayama Keiko - Japonsko
Tami Minnamarina - Fínsko
Tatarová Lucie - Česká republika
Tateo Tiziana - Taliansko
Tešínska Jaroslava - Česká republika
Téxédre Coco - Francúzsko
Thurner Lisa - Rakúsko
Treppo Mária - Rakúsko
Van der Veen Grietje - Švajčiarsko
Véssey Anna - Maďarsko
Villiger Erna - Švajčiarsko
Vychodilová Ida - Slovensko
Wakamatsu Misako - Japonsko
Wolna Martyna - Polsko

ŠTUDENTI:

Abrahámová Ľubomíra - Slovensko
Bachmanová Renáta - Česká republika
Fagová Dana - Slovensko
Galášová Veronika - Slovensko
Lizurej Katarína - Polsko
Kepičová Natália - Slovensko
Kinovská Marcela - Slovensko
Kordačová Radka - Česká republika
Todd Helena - Česká republika
Krnáčová Terézia - Slovensko
Lovišková Izabela - Slovensko
Martinusová Zuzana - Slovensko
Rybánska Petra - Slovensko

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PhDr. Danica Lovišková

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Fotogaléria

32 fotografií