Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

55 +5 z 5

55 +5 z 5

Termín: od 20.6.2024 do 7.9.2024

Akvizície od 60 autorov z prvých piatich rokov GMAB

Výstava predstaví zbierkotvornú činnosť galérie za prvých 5 rokov jej existencie (1968-1973). I keď galéria oficiálne vznikla vo februári 1969, už koncom roka 1968 nadobudla prvých 43 diel. Celkovo do konca roka 1973 inštitúcia nahromadila vyše 1500 obrazov, plastík, grafík, kresieb a fotografií, pričom najväčšie zastúpenie patrí pochopiteľne Milošovi Alexandrovi Bazovskému – 1020 diel. Náš depozit disponuje množstvom kvalitných autorov celoslovenského i regionálneho významu. Cieľom tejto výstavy nie je však prezentovať najlepšie a najkvalitnejšie práce, ale skôr predstaviť akvizičnú činnosť galérie v kontexte doby a dať priestor aj dielam, ktoré od svojho začlenenia sa do majetku galérie neboli ešte nikdy vystavené.