Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Andrea Uváčiková: Hommage a Flusser

Andrea Uváčiková: Hommage a Flusser

Termín: od 3.7.2015, 17:00 do 2.8.2015, 17:00 denne okrem pondelka

Výstava prináša videoprojekciu, ktorá sa zaoberá problematikou technického obrazu. Autorku inšpirovali myšlienky Villéma Flussera. Vznik videa bol akýmsi zavŕšením hry s obrazom ako takým.

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

Radka Nedomová

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne