Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Black and White or Die!

Black and White or Die!

Termín: od 29.7.2016, 17:00 do 4.9.2016, 17:00 denne okrem pondelka

Názov výstavy: Black & White or Die!

Vystavujúci autori: Peter Cvik, Andrea Kopecká, Ján Hrčka

Miesto konania: Trenčín, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Kurátor: Lucia Zlochová

Vernisáž: 29.7. 2016, 17:00 hod.

Termín trvania výstavy: 29.7.2016, 17:00 hod. – 4.9.2016, 17:00 hod.

BWoD pozvanka

Výstava „Black & White or Die!“ prezentuje diela trojice autorov, absolventov bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení, Petra Cvika, Andrey Kopeckej a Jána Hrčku. Tých okrem spoločného východiskového bodu zo IV. ateliéru profesora Ivana Csudaia a teda aj média maľby, spájajú aj isté formálne a obsahové menovatele. V dielach všetkých troch autorov sa stretávame prevažne s čierno-bielou farebnosťou a každý jeden z nich pojednáva tému spomienok, no prístupy sú rozdielne. U autorov sa prelína monochromatizmus spojený s aktom spomínania, či už v súvislosti s čiernobielymi fotografiami, alebo s filmovou praxou, kedy sa farebnosť výjavu pri prechode do spomienkových výjavov redukuje na čiernobielu. Aj napriek mnohým spoločným východiskám sú pre každého z autorov príznačné isté špecifiká.

Čiernobiela farebnosť je ešte viac umocnená v dielach, predstavovaných na tejto výstave. Téma, pri ktorej sa autori zaviazali pracovať s obmedzenou farebnou škálou, redukovanou na čiernu a bielu, ich limituje a vyžaduje od nich potlačenie jedného z prostriedkov, ktorý je maľbe asi najvlastnejší a tým je práve farba. Pri výstavbe diel tak musia pracovať najmä s pomocou línií a plôch. Aby toho nebolo málo, tematicky sa paradoxne snažia o zachytenie a zobrazenie farebnosti. Tá je čitateľná najmä vďaka názvom diel, ktoré vždy pomenúvajú jednu z farieb, ktorú si autor, alebo autorka zvolili. Pracujú tak najmä s asociáciámi a vystihnutím nálady a pocitu, spájajúceho sa práve s danou farbou a každý sa s tým vysporiadava spôsobom sebe vlastným.

Ďalším spoločným znakom v tvorbe trojice je vrstvenie, ktoré v ich maľbách možno chápať aj ako vizualizáciu podvedomých procesov, ktoré nám takmer neustále víria v mysli a prelínajú sa s našim vedomým myslením. Utvára sa tak „prúd vedomia“, ako ho poznáme aj z literárnej teórie, kedy sú myšlienky a pocity uchopené len veľmi zlomkovito, vzhľadom na to, že ide o náš (alebo rozprávačov) vnútorný monológ. Mnohé z týchto procesov úzko súvisia práve so spomienkami jedinca. Tie sú veľmi subjektívnou záležitosťou a zároveň sú napojené na našu pamäť. Či už ide o zapamätávanie úmyselné (od memorovania, až po fotografické zachytávanie reality) alebo zapamätávanie neúmyselné (čo je prípad mnohých vnemov a podnetov, ktorými sme neustále bombardovaní aj vďaka novým technológiám a médiám, a ktoré zásadným spôsobom formujú naše vedomie, či chceme, alebo nie). Spomienky v akejkoľvek podobe sú jednoducho zásadnou súčasťou našej existencie. Zároveň sú dynamickou oblasťou, neustále odkrývajúcou nové objavy a preto neprekvapuje, že sa táto trojica autorov rozhodla venovať im svoju pozornosť.

 

Viac info: www.gmab.sk

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

Lucia Zlochová

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne