Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Dagmar Jahodová, Jan Pospíšil, Miroslav Malina a Kamil Mikel

Dagmar Jahodová, Jan Pospíšil, Miroslav Malina a Kamil Mikel

Termín: od 9.2.2023 do 15.4.2023

Výstava v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíně přestavuje odborné i laické veřejnosti díla čtyř umělců, kteří jsou spjati s prostředím Uherského Hradiště a zdejší Střední uměleckoprůmyslovou školou, založenou v roce 1939 Janem Antonínem Baťou. Vystavující umělci – Dagmar Jahodová, Jan Pospíšil, Miroslav Malina a Kamil Mikel na této přední vzdělávací instituci studovali a dnes zde působí jako odborní pedagogové. Jan Pospíšil na „UMPRUMCE“, jak této škole rádi říkáme, navíc dvacet sedm let zastával funkci ředitele. Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti v současnosti nabízí celkem devět vzdělávacích oborů z oblasti volného i užitého umění a řadí se mezí nejlépe hodnocené instituce svého druhu v České republice. Výstava v trenčianské galerii však autory nepředstavuje jako učitele, nýbrž jako praktikující umělce. Instalovaná kolekce nemá jednotné téma a respektuje a preferuje individuální tvůrčí orientaci autorů v souvislosti s mnohotvárnými podoby současného malířství i grafiky. Díky tomu lze sledovat v souboru vystavených děl širokou škálu témat a přístupů, oscilujících od expresivního projevu až k lyrické či geometrické abstrakci. Expozice si v neposlední řadě nadále pokládá otázku, do jaké míry jsou klasické obory nosnými prostředky autentické výpovědi a jaký mají tato média smysl v sociálně, společensky i umělecky diferenciovaném kontextu dneška. Vzhledem k absenci sjednocující myšlenky je na místě jednotlivé autory alespoň v krátkosti představit.