Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Dizajn nábytku a interiéru: výber z projektov medzinárodnej študentskej sútaže o Cenu prof. Jindřicha Halabalu

Dizajn nábytku a interiéru: výber z projektov medzinárodnej študentskej sútaže o Cenu prof. Jindřicha Halabalu

Termín: od 11.9.2012, 17:00 do 26.9.2012, 17:00 denne okrem pondelka

Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov Technickej univerzity vo Zvolene pozýva všetkých priaznivcov dizajnu v dňoch 11. až 26. septembra 2012 do výstavných priestorov Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne, kde predstaví kolekciu študentského dizajnu.
Výstava je výberom z 95 projektov ôsmich vysokých škôl Slovenskej a Českej republiky, ktoré súťažili v uplynulom ročníku medzinárodnej študentskej súťaže o Cenu profesora Jindřicha Halabalu. Študentské projekty budú v rámci výstavy prezentované vo forme vizualizácií, nábytkových prototypov a modelov.
Súťaž vznikla na počesť Jindřicha Halabalu, ktorý bol výraznou osobnosťou nábytkárskej tvorby v bývalom Československu 20. storočia. Od medzivojnového obdobia až do svojej smrti v roku 1978 sa významne podieľal na zvyšovaní úrovne bývania a tvorbe nového, moderného životného štýlu. Cena profesora Halabalu má v súčasnosti za sebou už sedemročnú históriu. Špecifickým zameraním na oblasť nábytkového a interiérového dizajnu a tiež zložením účastníkov súťaže je jediným podujatím svojho druhu v Slovenskej a Českej republike. Odbornými garantmi a striedavo aj organizátormi sú Technická Univerzita vo Zvolene a Mendelova Univerzita v Brne. Putovná výstava ocenených súťažných projektov Ceny profesora Halabalu po Slovenskej republike je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Trenčiansku reinštaláciu výstavy podporili aj Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne a Mesto Trenčín.

Plagát dizajn

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

Mgr. Elena Farkašová

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne