Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Dominik Monček SVETLO V TME

Dominik Monček  SVETLO V TME

Termín: od 19.10.2023 do 10.2.2024

Akademický sochár Dominik Monček, ktorý sa už zapísal výraznou mierou do verejného priestoru Trenčianskeho kraja, sa rozhodol v GMAB predstaviť svoju najnovšiu sochársku tvorbu z posledných troch rokov. Reaguje ňou na rozporuplnú a neistú dobu, ktorú žiaľ v súčasnosti žijeme. Dôležitou výpovednou veličinou sa uňho stáva práve kov. Do svojich sôch tepe, skladá ich z kovových častíc, ktoré zvára a brúsi. Vkladá do nich vlastné naliehavé umelecké, filozofické ale predovšetkým ľudské posolstvo. Jeho minimalisticky úsporné sochárske objekty charakterizuje najmä významotvorné gesto či náznak pohybu. Ich zásadným a určujúcim prvkom je svetlo, ktoré nimi cielene a programovo preniká. Vystavené v podzemných výstavných priestoroch a „čiernej miestnosti“ galérie, zahalené do modrého transcendentálneho svetla získavajú na magičnosti a záhadnosti. Vzájomný naliehavý dialóg svetelnými prienikmi ozvláštnených sôch tak odhaľuje svetlom v tme. „Svetlo v tme“ symbolicky predstavuje cestu, hľadanie východiska prostredníctvom subjektívnych odkazov a morálnych podobenstiev. Popri menších sochách na výstave dominujú dve robustné Masky s jazvami v ambivalentnom vzťahu a rozhovore. Cieľom Mončekovej umeleckej prezentácie je sochársky úsporne, zároveň presvedčivo komentovať „jazvy“ a bolesti sveta a doby, v ktorej žijeme.

Dominik Monček (narodil sa 22. 3. 1970 v Martine) žije a tvorí v Pruskom pri Ilave. V rokoch 1992 – 1998 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave odbor monumentálne sochárstvo u profesora Jankoviča. Jeho tvorbu charakterizujú dva tvorivé prístupy – nefiguratívne objekty komponované v abstraktno-geometrickom výraze a figurálne objekty posledných rokov, s výraznou duchovno-kresťanskou ale i ľudsky všeplatnou symbolikou a ikonografiou. Pri svojej práci často využíva odpadové kovové segmenty, ktoré spája krútením, zváraním, brúsením, keď kombinuje matné a vysoko lesklé plochy. Zúčastňuje sa kolektívnych a sympoziálnych podujatí, pripravil šesť autorských výstav a realizoval mnoho diel nielen vo verejných ale aj v sakrálnych priestoroch. Za svoju umeleckú sochársku tvorbu bol v roku 2023 ocenený prestížnou cenou FRA ANGELICO.

Ela Porubänová