Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Dominik Monček

Dominik Monček

Termín: od 29.7.2016, 17:00 do 4.9.2016, 17:00 denne okrem pondelka

Názov výstavy:  Dominik Monček 

Miesto konania: Trenčín, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Kurátor: PaedDr. Elena Porubänová

Vernisáž: 29.7. 2016, 17:00 hod.

Termín trvania výstavy: 29.7.2016, 17:00 hod. – 4.9.2016, 17:00 hod.

Dominik Monček je  sochár strednej generácie pôsobiaci v trenčianskom regióne.

Vážne osobné životné a zdravotné úskalia v jeho najdynamickejšom tvorivom období pred niekoľkými rokmi, na dlhý čas prerušili jeho aktívne pôsobenie na sochárskej scéne, a tak mnohé z diel, ktoré vznikli  až v posledných  rokoch ( už po prekonaní zdravotných ťažkostí ), sú verejnosti celkom neznáme. 

Aj  pre ozrejmené okolnosti sa Dominik Monček vo svojich 46 rokoch predstavuje len svojou prvou samostatnou výstavou s príznačným názvom „CESTY“.

V jeho tvorbe rezonuje predovšetkým  kresťanská ikonografia a tematika, ktorej sa venuje celoživotne, presvedčivo, úprimne a vážne, už od čias svojich štúdií na oddelení monumentálneho  sochárstva u prof. Jankoviča na VŠVU v Bratislave. Pracuje najčastejšie s kovom, čo reflektuje aj jeho  predchádzajúce kováčske stredoškolské školenie na SUPŠ v Kremnici. Pri tvorbe často využíva aj  odpadové kovové segmenty, ktoré spája krútením, zváraním, kombinuje matné a vysoko lesklé plochy.

Jeho prácu reprezentujú aj veľkoformátové, dynamickými líniami vytvorené kresby. Podobne ako v sochách i v kresbách zaznievajú figurálne témy, kde v expresívnych, často až exaltovaných výrazoch a gestách zaznamenáva utrpenie, rozjímanie, pokoru a napokon zmierenie človeka. Jeho odkazy k sakrálnemu umeniu sú pretransponované cez výsostne osobné a intímne, ľudsky hlboké a úprimné poznanie utrpenia a bolesti.

Svoj originálny sochársky rukopis zanechal aj vo viacerých  interiérových a exteriérových realizáciách sakrálnych stavieb.

Dominik Monček do svojich diel koncentruje dávno známe kresťanské pravdy a večné témy, na ktoré dnes ľudstvo zabúda. Do svojich sôch taví i modeluje kresťanskú pamäť i históriu ľudstva cez večné symboly, vlastné zamyslenia a úvahy. Jeho tvorba dýcha transcendentálnym nábojom, z utrpenia získava silu , ďalšiu vôľu tvoriť a žiť, napĺňať nové ciele i malé  ľudské túžby.

Autorská koncepcia: Ela Porubänová

Moncek pozvanka

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

Elena Porubänová

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne