Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Eduard Ovčáček: Premeny médií 1960 - 2012

Eduard Ovčáček: Premeny médií 1960 - 2012

Termín: od 19.10.2012, 17:00 do 2.12.2012, 17:00 denne okrem pondelka

Eduard Ovčáček sa narodil 5. 3. 1933 v Třinci. V rokoch 1957 až 1963 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Petra Matejku. V roku 1962 študoval ako hosť u profesora Antonína Kybala  na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Grafika, maľba, prepaľované koláže, plastika, vizuálna a konkrétna poézia, lettristická fotografia, akcie a inštalácie sú médiá, ktoré preferuje jeho multimediálna  tvorba. V roku 1959 vstupuje na slovenskú výtvarnú scénu a stáva sa spolu s grafikom Milošom Urbáskom iniciátorom vzniku nezávislej bratislavskej skupiny umelcov "Bratislavské konfrontácie" (1960), která presadzovala abstraktné umenie - informel na Slovensku. V rokoch 1959 až 1968 sa sústavne venuje rozvíjaniu techniky štrukturálnej a hĺbkotlačovej grafiky a štrukturálnej maľby. Po vzniku "Klubu konkrétistov" v roku 1967, ktorého je spoluzakladateľom, sa začal programovo venovať serigrafiám a dreveným polychromovaným priestorovým formám, ktoré označuje termínom “architektony”. V serigrafiách  uplatňuje  v  kontexte písma a staronových znakov racionálne stanoviská a postupy. Výtvarnú variabilitu serigrafie rozšíril predovšetkým v posledních rokoch v súvislosti s počítačovou technikou. Intezívnejšie se začal zaoberať tiež instaláciami a akciami s ohnivými lanami, kde preferuje staronové znaky a geometrické aspekty. Zúčastnil sa množstva medzinárodných výstav a sympozií. Organizuje workshopy serigrafie na pôde Ostravskej univerzity (1997 - 1999).  Po prvýkrát samostatne vystavoval v Galérii na Karlovom námestí v Prahe v roku 1966. Výstavu pripravila česká teoretička Ludmila Vachtová. Získal mnoho ocenení v odbore voľnej grafiky doma i v cudzine. Z posledných rokov to bola najmä Grand Prix hlavného mesta Prahy v I. ročníku mezinárodného trienále grafiky Inter-Kontakt-Grafik, Praha - Krakov (1995), ďalej 1. cena mesta Namur v Belgicku na medzinárodnej výstave pri príležitosti 100. výročia úmrtia Féliciena Ropsa (1998). Za rok 1998 získava v Prahe prestížnu cenu Vladimíra Boudníka za významný prínos tradícii českého grafického umenia, vynimočné dielo a experimentátorstvo. Je signatárom „CHARTY 77“. Je členom združenia českých umelcov a grafikov "Hollar" a spolku "Umelecká beseda" v Prahe.  Eduard Ovčáček sa venuje i pedagogickej činnosti. Od roku 1963 až do okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968 učil grafické techniky na Palackého univerzite v Olomouci. V súčasnej dobe je profesorom na Ostravskej univerzite, kde na  Fakulte umení vedie Katedru grafiky a kresby. Žije a pracuje v  Ostrave.

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PhDr. Ludvík Ševeček

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Fotogaléria

60 fotografií