Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Erna Masarovičová - Kata Kissoczy

Termín: od 10.6.2016, 17:00 do 24.7.2016 denne okrem pondelka

Názov výstavy:  Erna Masarovičová – Katarína Kissoczy   -  Aká matka  taká Katka

Miesto konania: Trenčín, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Kurátor: PaedDr. Elena Porubänová

Vernisáž: 10. 6. 2016, 17:00 hod.

Termín trvania výstavy: 10. 6. 2016, 17:00 hod. – 24. 7. 2016, 17:00 hod.

V čase od 10. júna do 24. júla 2016 pripravuje Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne rozsiahlu výstavu sochárskych diel dvoch bratislavských autoriek  Erny Masarovičovej a  Kataríny Kissoczy   pod názvom Aká matka   taká Katka. Nezvyčajná a neopakovateľná  udalosť -  významné spoločné životné jubileá oboch sochárok práve v tomto roku 2016, nedožité 90. výročie narodenia Erny Masarovičovej ( 1926 – 2008 )  a 60 - ročné jubileum jej dcéry Kataríny Kissoczy ( nar. 1956 )  ponúkli  jedinečnú príležitosť predstaviť verejnosti v spoločnej reprezentatívnej výstave pozoruhodnú sochársku tvorbu oboch slovenských sochárok. 

Výstava priblíži vo veľkorysej výstavnej prezentácii v interiérových i exteriérových priestoroch galérie sochy z kovu, medaile i šperky výnimočnej a vo svojej profesii priekopníckej sochárky Erny Masarovičovej. Nebude medzi nimi chýbať ani rozmerná socha „Milenci“, zapožičaná z majetku galérie DANUBIANA. Galéria Miloša Alexandra Bazovského popri dielach zo súkromnej pozostalosti vystaví aj tri sochy Erny Masarovičovej, ktoré má vo svojich zbierkach ešte od 80-tych rokov 20. storočia.

Erna Masarovičová, ktorá bola významnou osobnosťou slovenského sochárstva, ako prvá začala používať techniku zvárania i strihania oceľových plátov. Vytvárala  z nich konvexné a konkávne tvary abstrahované do koncentrovaného  kubistického  názoru. Často  sa inšpirovala hudbou a ľudskou figúrou. Túto techniku premietla do komornej plastiky, monumentálnych objektov  i do  autorských šperkov. Už v polovici 60. rokov patrila medzi popredné slovenské sochárky a stala sa zakladateľkou moderného šperku na Slovensku. Obísť nemožno ani jej významnú medailérsku tvorbu. Od 70. rokov sa venovala intenzívne aj realizácii plakiet a medailí, ktoré pravidelne prezentovala na výstavách po celom svete. Aj keď svoje diela často komponovala ako hravé a nevážne, večné témy  symbolov smrti a života, lásky, vzťahy medzi mužom a ženou, ako aj rešpekt a obdiv k prírode a zvieratám tvorili neoddeliteľnú súčasť filozofického vnímania a vnútorného sveta umelkyne.

Dcéra Katarína Kissoczy, scénografka a sochárka vo svojej tvorbe mentálne i materiálne nadviazala na rodinné prepojenie, tvorivé   i technologické východiská  ale zároveň ponúka divákovi výsostne  moderný, súčasný a originálny sochársky program, ktorý bude predstavený nielen v interiéri, ale aj exteriéri galérie.

Katarína Kissoczy, ktorá sa svojou umeleckou tvorbou zaradila medzi príslušníkov „Generácie 80“, na Slovensku, sa zviditeľnila v prvej vlne slovenskej postmoderny špecifickou charakteristikou výtvarného prejavu, ako aj širšími presahmi tejto generácie do verejného diania.

Profesionálne scénografické vzdelanie jej uľahčilo prechod k netradičným priestorovým skladbám najskôr z dreva, neskôr z rezaných a strihaných kovových plátov do reliéfnych kompozícií ale najmä odvážnych, geometricky komponovaných priestorových objektov. Pre svoju charakteristickú výraznú farebnosť i  tvarovú  mnohoznačnosť, často doplnenú o svetelnú ilumináciu, jej objekty získavajú na expresivite, vizuálnej variabilite a dramatičnosti.

Súčasťou projektu výstavy  Aká matka, taká Katka, budú v premiére prezentované aj veľkoformátové fotografie bratislavského fotografa Antona Sládeka, zaznamenávajúce dodnes autentickú nostalgiu a špecifickú náladu ateliéru i exteriéru záhrady sochárkinho domu, tak ako ho dodnes uchováva s istou dávkou rešpektu ale aj praktickosti dcéra Katarína. Fotograf v nich objavuje predmety sochárkinej každodennej profesijnej potreby i jej  umelecké diela, tak ako ich Erna Masarovičová zanechala tomuto svetu.

Koncept výstavy spolu s fotografiami dotvára aj videoprojekcia sprítomňujúca sochárku Ernu Masarovičovú z  dielne už tretej umeleckej masarovičovskej generácie, od syna Kataríny Kissoczy, Radovana.

V súvislosti s celoživotným sochárskym umením  Erny Masarovičovej  rezonuje názor,  že nebolo počas  jej aktívneho umeleckého života docenené tak, ako by si autorka jej významu zasluhovala.

Až v roku 2015 bola jej tvorbe venovaná širšia pozornosť, keď ju SNG na svojej výstave SOCHÁRKY  zaradila medzi najvýznamnejšie slovenské sochárky.

Najdôslednejšie bola jej tvorba zhodnotená a publikovaná v rozsiahlej a nadčasovej monografii  ERNA MASAROVIČOVÁ z roku 2012. Kniha napokon svojou kvalitou získala ocenenie Najkrajšia kniha roka.

Udialo sa tak vďaka energii a iniciatíve  dcéry Kataríny Kissoczy, ktorá zároveň od roku 2009  v  bývalom ateliéri a dome Erny Masarovičovej, každoročne organizuje medzinárodné výtvarné sympóziá Hommage à Erna Masarovičová. Autentické prostredie sa takto každý rok na konci leta stáva miestom, kde opäť vznikajú nové umelecké diela, ktoré reagujú nielen na atmosféru miesta, ale aj na stále prítomnú auru nezabudnuteľnej sochárky.

                                                                                          Ela Porubänová, kurátorka výstavy

K výstave bol vydaný reprezentatívny katalóg. Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia v roku 2016. Publikácia reprezentuje výlučne názor autora  a fond nezodpovedá za obsah publikácie.

Z verejných zdrojov podporil

fpu

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

Elena Porubänová

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Fotogaléria

53 fotografií