Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Eva Olexíková: Medzi nebom a zemou

Eva Olexíková: Medzi nebom a zemou

Termín: od 11.12.2015, 17:00 do 31.1.2016, 17:00 denne okrem pondelka

Výtvarníčka Eva Olexíková vo svojej profilovej výstave predstavuje interdisciplinárne presahy v rámci techník z kresebnej, maliarskej a fotografickej do textilnej a odevnej (alebo naopak). Vo vzťahu k téme jej dielo charakterizuje zázračno každodennosti, rešpekt k niečomu, čo presahuje náš ľudský rozmer, mnohorozmernosť bytia a alchýmia materiálov…

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PhDr. Danica Lovišková

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne