Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Filip Sabol, Michal Turkovič - PROTI VŠETKÝM

Filip Sabol, Michal Turkovič - PROTI VŠETKÝM

Termín: od 24.8.2018, 17:00 do 30.9.2018, 17:00

Filip Sabol (1989) a Michal Turkovič (1987) sú autori, ktorých ťažisko záujmu spočíva v témach súvisiacich s verejným priestorom. Po sérii výstav, kde zdrojom bol exteriér post-socialistickej ulice a finálnym výstupom bola inštalácia v galérii, nasleduje výstava, kde autori zvolili opačnú stratégiu. Pri tomto projekte sa autori vzdávajú svojho odstupu, pozície pozorovateľov diania v meste a vystupujú v pozícii slovenského občana, ktorý je zmätený a znepokojený, občana, ktorý vidí východisko v zjednotení ľudí v dav a v následnej demonštrácii či proteste. Gro výstavy sa v tomto prípade odohráva v interiéri. V interiéri galérie, kde divák cíti, že je len otázkou času, kedy expanduje von do verejného priestoru.

Prostredníctvom simulácie príprav demonštrácie autori reflektujú rozpoloženie týchto občanov. Maliarskou inštaláciou v Galérii M. A. Bazovského chcú vytvoriť atmosféru, v ktorej panuje neistota či napätie z toho, čo môže a čo bude nasledovať...

Kurátorka výstavy: Simona Bérešová, MA

pozvanka

Miesto konania

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne

Organizátor

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne