Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Glassmovement /sklárske hnutie

Termín: od 10.6.2016, 17:00 do 24.7.2016, 17:00 denne okrem pondelka

Názov výstavy: GLASSMOVEMENT - Výber zo sklárskych sympózií  1990-2015

Miesto konania: Trenčín, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Kurátor: Akad. soch. Ľubomír Ferko

Vernisáž: 10. 6. 2016, 17:00 hod.

Termín trvania výstavy: 10. 6. 2016, 17:00 hod. – 24. 7. 2016, 17:00 hod.

Hviezdy svetovej a domácej sklárske scény vystavujú spolu na Slovensku výsledky medzinárodných sympózií doplnené aj o ateliérovú tvorbu.

Medzinárodná výstava Glassmovement / sklárske hnutie - výber zo sklárskych sympózií 1990 - 2015 bola zorganizovaná pri príležitosti 25. výročia založenia sklárskych spolkov na Slovensku a po prvýkrát bola nainštalovaná v Mestskom múzeu Bratislava /Stará radnica/ začiatkom roka 2016. Túto jedinečnú ukážku z kolekcie sklárskeho umenia budú môcť vidieť i návštevníci Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v termíne od 10.6. - do 24.7. 2016.

Politické zmeny na začiatku deväťdesiatych rokov naštartovali obdobie nebývalého rozvoja  sklárskej scény. To sa prejavilo nielen čulou výstavnou činnosťou, ale aj novou formou tvorivých dielní a medzinárodných stykov. Sympóziá sa stali významným priestorom pre priamu konfrontáciu domácej a zahraničnej tvorby. Slovenskí výtvarníci postupne dostávali pozvania na sympóziá v českých Tepliciach alebo Květnej, do francúzskeho Trélonu a Viannu, rakúskeho Bärnbachu či maďarského Bárdudvárnoku. Recipročne prichádzali na slovenské sympóziá  v Zlatne či Bratislave a tvorivé projekty ako Danube Project  zahraniční umelci nielen z európskych krajín, ale aj z Kanady a Austrálie.

Záujem médií o toto tvorivé kvasenie bol ohromný, a tak okrem článkov v tlači sa podarilo nakrútiť celú sériu televíznych dokumentov, či už na domácej scéne alebo v zahraničí. Preto krátky strihový dokument sprevádza výstavu a  umožňuje vidieť, ako vznikali vystavené diela domácich autorov L.Čerba, Ľ. Ferko, M. Hajnová, A. Jakab, P.  Macho, M. Mlíchová , J. Steinhubel a zahraničných T.Baudry, Y. Jumeau, G. Torcheux z Francúzska, D. Driel, F.van Ham, Prof.R.Meitner, M. Mészaros z Holandska, B. Eliáš z Čiech, M. Papais a Harry Tun z Kamady, H. Hundstorfer z Rakúska , A. Hakatie z Fínska , P.Gergely a J.Polyák z Maďarska a napokon E.Horton z Austrálie, ale i ďalších. Na sympóziách spolupracovali významní domáci a zahraniční teoretici umenia ako J. Račeková, A. Žačková , A.Schrammová, M. Horváthová. So zahraničných najmä Holanďania S.Wintermans a neskôr F.Jeursen.  Výtvarníci, u ktorých sa nezachovali originálne sympoziálne diela alebo inštalácie, vystavujú ateliérovú tvorbu.

Výstava potvrdzuje, že často neprávom marginalizovaná domáca sklárska scéna je stále živá, a napriek nepriaznivej dobe pre seriózne umenie dosahuje svetovú úroveň.

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

Ľubomír Ferko

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Fotogaléria

53 fotografií