Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Homage à Jozef Fizel básnik tichej vznešenosti

Homage à Jozef Fizel básnik tichej vznešenosti

Termín: od 9.3.2023 do 15.4.2023

Homage à Jozef Fizel

básnik tichej vznešenosti

GMAB v Trenčíne pripravuje zo svojich zbierok v čase 9.2. – 15.4. 2023 výstavu významného trenčianskeho sochára pri príležitosti jeho nedožitého 90. výročia narodenia a zároveň 25. výročia úmrtia.

Aj keď mal Jozef Fizel (21.5.1932 – 23.8.1998) počas svojho života len 2 autorské výstavy , patrí k najosobitejším slovenským sochárom. Svojou monumentálnou i komornou tvorbou sa zásadnou mierou podieľal na formovaní slovenského sochárstva 2.polovice 20. st. Kým jeho diela zo šesťdesiatych rokov z tepanej medi sú tvarovo expresívne a dramatické, neskôr sa jeho tvorba stala tvarovo kompaktnou a primárne postavenie získal kameň. Najčastejšie v mramore vytvoril predimenzované, ženské torzá, len s jemnými a citlivými umeleckými zásahmi. Sú v nich zakódované všetky autorove smútky, pochybnosti i sny. Ide o výnimočné diela, subtílne, krehké až bezbranné. Súčasťou výstavy budú aj kresby, raz jemné, na dvojrozmernom formáte definujúce následné sochárske objekty, inokedy farebne dramatické, komponované v akýchsi fantazijných, priam surreálnych víziách.

Jozef Fizel, ktorý v rokoch 1952-1958 študoval na VŠMU v Bratislave na oddelení figurálneho sochárstva u prof. Pribiša, Štefunka, Kostku, sa po štúdiách usadil v Trenčíne a významnou mierou sa podieľal na založení Galérie Miloša Alexandra Bazovského v roku 1969. Jeho pozoruhodnú monumentálnu sochársku tvorbu (jej súpis sa knižne pripravuje) možno dodnes vidieť v exteriéroch mesta Trenčín. Medzi najznámejšie diela patrí plastika Dievča vo fontáne z roku 1960 pred budovou ZUŠ a monumentálna plastika Priadza pôvodne pred budovou bývalej Meriny, ktorá bola v roku 2021 vystavená na medzinárodnom Bienále architektúry v Benátkach. Keďže monumentálna tvorba Jozefa Fizela, ktorý je autorom aj ďalších významných exteriérových realizácií v trenčianskom kraji je rozsiahla, galéria pripravovanou výstavou chce verejnosti predstaviť aj jeho nemenej významné komorné sochárske a kresliarske dielo.

Ela Porubänová