Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Horizonty súčasnosti IV. - Výtvarní umelci Trenčianskeho kraja

Horizonty súčasnosti IV. - Výtvarní umelci Trenčianskeho kraja

Termín: od 6.12.2013, 17:00 do 2.3.2014, 17:00 denne okrem pondelka

Našej dnešnej prezentácie  sa zúčastňuje 58 autorov všetkých vekových, generačných vrstiev. Potešiteľným faktom je účasť 27 mladých autorov do 35 rokov. Mladí autori, na rozdiel od tých predchádzajúcich generácií, majú nové príležitosti  rozširovať si štúdium na slovenských umeleckých školách zahraničnými stážami a pobytmi, čo im umožňuje absorbovať nové podnety, zoznamovať sa s najaktuálnejšou svetovou výtvarnou scénou, trendmi, médiami, technológiami, materiálmi. Ich pohľad na človeka je otvorenejší, kritickejší, slobodnejšie riešia otázky spoločnosti, civilizácie, ekológie, životného prostredia, ale aj problematiku sexuality a feminizmu. Popri klasických technikách bezprostrednejšie pracujú s médiami ako je fotografia, video, objekt, performance, koncept a dokument, rozvíjajú interaktívne, multimediálne inštalácie. Ale aj ich záznamy každodennosti, práve prežitej chvíle, udalostí sú tiež provokatívne, dráždiace, inokedy prekvapujúco civilné  a spontánne. Skrátka ich uhol pohľadu je iný, menej konzervatívny, odvážnejší, nezaťažený  dedičstvom minulosti.
Najsilnejšie, podobne ako na predchádzajúcich prehliadkach, je zastúpená maľba, ale kompaktne sú prezentované aj ďalšie výtvarné disciplíny – grafika, kresba, socha, nové médiá, fotografia, sklo, keramika, šperk, textilná tvorba.
Univerzálnym znakom vystavenej kolekcie je prehlbujúci sa záujem o figurálnu a figuratívnu tvorbu, ale aj o originálnu definíciu krajiny, zátišia až po rôzne formy abstrakcie a konceptu. Autori štylizujú svoje predstavy do realistickej, poetickej, inokedy do expresívnej, metaforickej či znakovej podoby, aby vytvorili   vizuálne skratky  a ich výpoveď dosiahla všeobecnejší charakter. Iní autori uprednostňujú diela plné detailov, dejov, časov, pôsobivých exteriérových aj interiérových scén, prinášajú nám  sympatickú cestu časom, priestorom, spomienkami, exkurziami do minulosti, do mytológie, histórie, literárnych kontextov, ale predovšetkým do súčasnosti.
Ambíciou výstavného podujatia Horizonty súčasnosti IV. je predstaviť súčasné výtvarné umenie Trenčianskeho kraja v jeho zaujímavých dimenziách a polaritách, v jeho bohatých významových a vizuálnych rovinách. V  príťažlivo rôznorodej artikulácii tvaroslovia podať jasnú správu o aktuálnom stave výtvarného diania naprieč generáciami, disciplínami, programami, názormi.
Výstava je tak  nevšedným objavovaním bohatej mozaiky podôb umenia, inšpiratívnym prameňom poznania, obnažovaním tajomstiev, zakódovaných do mnohovrstvových umeleckých príbehov. Zúčastnení autori svojimi výtvarne presvedčivými dielami nesporne robia náš svet krajším, rozmanitejším, ozvláštňujú kvalitu nášho života, formujú našu citlivosť a citovosť.      

Elektronická publikácia Horizonty súčasnosti IV. Výtvarní umelci Trenčianskeho kraja                                                           

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PhDr. Danica Lovišková

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Fotogaléria

31 fotografií