Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Igor Mosný: XXX

Igor Mosný: XXX

Termín: od 6.11.2015, 17:00 do 13.12.2015, 17:00 denne okrem pondelka

Minuloročné životné jubileum Igora Mosného,  ako aj skutočnosť, že uplynulo už 30 rokov od absolvovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, boli podnetom k tomu, že sa v galérii po dlhšom čase prezentuje svojou tvorbou tento známy a osobitý reprezentant súčasnej slovenskej sochárskej scény. Vzhľadom ku galerijným priestorovým limitom autor nepredstaví celý rozsah svojich výtvarných aktivít, ale koncentruje sa predovšetkým na vývojovo závažné komorné i priestorovo náročnejšie sochárske diela a kresby z uplynulých tridsiatich rokov. Popri nich sa však s veľkou senzibilitou a modelárskym majstrovstvom venuje pamätným tabuliam, plaketám, reprezentatívnym portrétom i monumentálne cíteným trojrozmerným sochárskym dielam určeným pre interiér a exteriér. 

Igor Mosný neustále, veľmi otvorene vníma okolitý svet, aby v ňom okamžite objavil a odhalil zárodky či detaily svojich magických sôch. Jeho záujem o sochárske tvary a príbehy však nie je vždy ukotvený len v prítomnosti. Prieniky a kontexty s históriou, mytologickými, kresťanskými námetmi sú citlivo previazané na súčasnosť. Sú plné tajomných odkazov, metafor a znakov. Ušľachtilé línie a tvary, predovšetkým drevených figurálnych skulptúr a hláv, sú prekvapujúco spájané a zámerne oživované starými už nefunkčnými kovovými fragmentmi reality, objavenými niekde mimo dosahu nášho uhladeného a civilizovaného života.
Typickým atribútom sochárskych výpovedí Igora Mosného je aj nevšedný cit pre materiál – či už ide o drevo, kameň, kov, najnovšie aj o terakotu. Prejavuje sa to tak v kompaktnej a koncentrovanej tvaroslovnej skladbe, ako aj v povrchovej úprave – vo vibrácii štruktúr, zárezov, kontrastoch hladkých a zvrásnených hmôt, plných chvejivých dotykov sochárskych nástrojov i rúk. Veľkorysá reč materiálu je umocnená bravúrne zvládnutými polychrómiami, ktoré súčasné príbehy často posúvajú a premiestňujú do minulých dní, rokov či stáročí a evokujú v nás tiché a príjemné spomienky.

Organickou súčasťou autorovej tvorby sú kresby. Tie najnovšie sú vytvorené tušom a ozvláštnené jemnými dotykmi a plochami metalovej polychrómie. Opäť sa v nich (v monológoch i dialógoch) zjavujú krásno smutné, tajomné ženské, ale aj podmanivé mužské tváre, hlavy a postavy, mäkko a suverénne modelované jemnými tušovými líniami, čiarami. Sú často situované do konkrétnejšieho definovaného priestoru, aby kompaktnejšie tlmočili autorove predstavy a reminiscencie, krehko a nežne predznamenávali obrysy jeho sochárskych diel.

Jedinečná sochárska tvorba Igora Mosného prináša do súčasného slovenského sochárskeho prejavu nové charakteristické prvky - svojskú individuálnu mytológiu, vlastnú tvarovú morfológiu, nezameniteľnú polarizáciu dramatického i poetického výrazu, citlivú a invenčnú kombináciu rôznorodých materiálov. Jeho výrazovo prekvapujúco čisté sochárske diela nás intenzívne oslovujú mágiou a naliehavosťou posolstiev, ktoré sú do nich zakódované.

Igor Mosný sa narodil 9. januára 1959 v Trenčianskych Tepliciach. V rokoch 1974 – 1978 študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici (odbor kováčstvo) a v rokoch 1979 – 1985 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, oddelenie reliéfneho a figurálneho sochárstva (prof. L. Snopek, R. Pribiš a J. Kulich). Venuje sa sochárskej tvorbe (komorné i veľkorozmerné diela, reliéfy, plakety, pamätné tabule), kresbe a realizáciám pre architektúru – interiér a exteriér. Vystavoval doma i v zahraničí (Trenčín, Piešťany, Bratislava, Dolný Kubín, Klagenfurt, Neusiedl am See, Budapešť, Ženeva, Bonn, Viedeň, Olomouc, Zlín, Ludwigshafen, Rím, Cran Gévrier). Žije a pôsobí v Trenčíne. 

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PhDr. Danica Lovišková

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne