Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Ilja Holešovský: Quo usque tandem?

Ilja Holešovský: Quo usque tandem?

Termín: od 8.7.2021, 17:00 do 25.9.2021, 17:00

Pri príležitosti autorovho životného jubilea

Keramická tvorba Ilju Holešovského je veľmi pestrá a obšírna. Rozmanitosť jeho diel

poukazuje na autorovu bezbrehú fantáziu a tvorivosť, ktorá ho sprevádza už mnoho dekád. Je

to celoživotná záležitosť, vášeň, nutkanie pretvárať hlinu do storakých podôb a objavovať

stále nové možnosti realizácie. Jeho tvorbu formovali študijné cesty a medzinárodné

sympóziá v Českej republike, Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, Fínsku, Turecku, Rakúsku,

Francúzsku či Lotyšsku. Všade zbieral skúsenosti, nasával atmosféru, kultúru jednotlivých

krajín, experimentoval s hmotou, tvarom, výpalom, samotnými námetmi a všetko to zúročil

vo svojom rozsiahlom diele.

V povedomí verejnosti rezonujú najmä jeho z hliny do detailu vyformované a farebne

glazované veristické zátišia – trompe l´oeil, ktoré na prvý pohľad oklamú nejedného diváka.

Tenisky, boxerské rukavice, zákusky, či cigaretové ohorky sú na nerozoznanie od svojich

pominuteľných predlôh. Táto popartová línia sa u autora rozvíja od 80-tych rokov, kedy

priniesla nový vietor do československej keramickej tvorby. Bol to zámer preniesť na domácu

pôdu niečo západné, moderné, nevšedné a chvíľu trvalo, kým si tieto námety našli pochopenie

u odborného i laického publika, no dnes sú ikonickými dielami autorovej tvorby.

Ak hovoríme o tematických líniách, v dielach Ilju Holešovského ich vedľa seba nažíva hneď

niekoľko. Tie najhlavnejšie sa tiahnu autorovou tvorbou nepretržite aj desaťročia, iné sú

prerušované alebo dokonca úplne zanikli v prospech iných projektov.

Jednou z dôležitých línií jeho umeleckého prejavu, ak nie najdôležitejšou, je figúra. Od

miniatúrnych krehkých sošiek až po plastiku v životnej veľkosti. Námety z každodenného

života, politiky, športu, oslava ženského pôvabu, ale aj kritika spoločnosti. Skupinové

kompaktné kompozície tanečníc striedajú vratkí akrobati, ich štruktúrovaná až expresívna,

nepokojná povrchová úprava v nás evokuje dynamiku pohybu jednotlivých postáv.

V kontraste s nimi nám rovnako ako v zátišiach autor predstavuje svoje majstrovstvo

realizmu, napríklad v rozmernej figurálnej inštalácii „A nepýtajte sa ma, ako sa cítim“. Popri

figurálnych námetoch sa v jeho tvorbe objavujú aj zvieracie motívy reálnych aj mystických

tvorov, niekedy s nádychom personifikácie, počlovečené, odrážajúce jednotlivé ľudské

charaktery. Špecifickou skupinou, v ktorej využíva tieto figurálne a animálne realizácie sú

návrhy ocenení za rôzne zásluhy v oblasti kultúry a spoločenského diania (Cena Karla Čapka,

Osobnosť mesta Trenčín,...), kedy do nich vkladá aj obsahovú hodnotu prepojenú s kontextom

ocenenia.

Paralelne s voľnou keramickou tvorbou sa Ilja Holešovský venuje aj úžitkovej keramike, ale

nie len tak povrchne, ale so všetkou vážnosťou a profesionálnym prístupom tak, aby aj každá

šálka, misa či svietnik boli hodnotným umeleckým a zároveň funkčným predmetom. Hrá sa so

štruktúrou, farebnosťou, dizajnom a postupne si vypracoval v tomto odvetví svoj

charakteristický rukopis. Úžitková keramika nie je u neho niečo banálne, jednoduché, ale

vdychuje jej rovnaké čaro ako všetkým svojim umeleckým dielam.

 

Ďalším rozmerom spestrujúcim umelcovu celoživotnú tvorbu je keramický obraz – keramická

maľba, s ktorou experimentoval ešte v začiatkoch svojej tvorby, a ktorá u neho najmä

v poslednom období dostáva viac a viac priestoru. V potemnenej monochromatickej sérii

röntgenových snímok – anatomických štúdií, vytvorených na prelome milénia, nám

predvádza svoju figurálnu a kresebnú zdatnosť. Rozvíjaním tematiky závesného keramického

obrazu dospel postupne až k farbami hýriacim vedutám slovenských i zahraničných miest ale

i k figurálnym svetským či náboženským námetom s jemnou, vzletnou kresebnou líniou.

Ako dovŕšenie prezentácie autorovej eklektickej tvorby vystavujeme aj výber z grafickej línie

- „PFky“, ktoré tvorí už desaťročia, len tak pre radosť a odráža sa v nich jeho súdobá

keramická tvorba, pričom v nich neraz reflektuje dobové dianie - reaguje na aktuálne témy

v spoločnosti. Aj tu nám predostiera svoj zmysel pre humor, nadsázku a kresebnú bravúru.

Dokazuje nám tak, že mu svedčí aj dvojrozmerný umelecký prejav.

Prezentovaný výber diel je len malým zlomkom bohatej tvorby Ilju Holešovského, v ktorej sa

prelínajú figurálne, animálne, náboženské, abstraktné, landartové námety, hlavolamy,

exteriérové realizácie či úžitková keramika. Je autorom, ktorý ani chvíľu neprešľapuje na

mieste, ale napreduje, vnára sa stále do nových a nových tém nerozlučne prepojený s hlinou.

 

Lucia Mošková

 

Biografia

1941 narodil sa 24. júla v Brne

1958-1960 Škola umeleckých remesiel, Brno

1960-1966 Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, odbor keramika a porcelán, prof.

Otto Eckert, akad. maliar Jan Černý

1967-1968 dizajnér v podniku Somet n. p., Teplice

1968-1969 študijno-pracovný pobyt v podniku BIK, Lausen (Švajčiarsko)

1969-1970 keramik v keramickom družstve, Praha

1970-1972 druhý študijno-pracovný pobyt, Lausen (Švajčiarsko)

1973 príchod na Slovensko, Nová Dubnica

1973-1977 pedagogicky pôsobí na výtvarnom odbore Ľudovej školy umenia, Trenčín

1973-1978 výstavba ateliéru v Trenčianskej Teplej, kde žije a tvorí doteraz

1982 strieborná plaketa na súťaži 41. Concorso Internazionale della Ceramica d´Arte,

Faenza (Taliansko)

 

1983 pracovný pobyt v keramických dielňach, Waldenburg (Nemecko)

1999-2006 organizuje medzinárodné keramické workshopy, Beladice

2009 prijatý za člena Medzinárodnej akadémie keramiky (IAC), Ženeva (Švajčiarsko)

 

Sympóziá

1978 II. Internationale Keramiksymposium. Römhild (Nemecko)

1990 II. Kansainvälinen Keramiikkaseminaari. Porvoo (Fínsko)

1992 IV. keramické sympózium. Lučenec

1997 I. Dokuz Eylül University International Ceramic Symposium. Izmir (Turecko)

1998 X. keramické sympózium. Lučenec

1999 I. medzinárodný keramický workshop. Beladice – Pustý chotár

2000 II. medzinárodný keramický workshop. Beladice – Pustý chotár

2001 III. medzinárodný keramický workshop. Beladice – Pustý chotár

2002 II. Uluslararasi sanat Seramik Sempozyumu. Çan (Turecko)

2002 IV. medzinárodný keramický workshop. Beladice – Pustý chotár

2003 V. medzinárodný keramický workshop. Beladice – Pustý chotár

2005 VI. medzinárodný keramický workshop. Beladice – Pustý chotár

2005 International Keramik Symposium. Innsbruck-Tirol (Rakúsko)

2006 VII. medzinárodný keramický workshop. Beladice – Pustý chotár

2008 XX. keramické sympózium. Lučenec – Kalinovo

2010 Biennale de céramique. Prévelles-Tuffé (Francúzsko)

2011 Ora et Ars, IV. Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium. Skalka – Trenčín

2011 International porcelain painting symposium. Riga (Lotyšsko)

2011 Medzinárodné keramické sympózium. Malatya (Turecko)

2012 XXIV. keramické sympózium. Lučenec – Kalinovo

2015 Ora et Ars, VIII. Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium. Skalka – Trenčín