Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Ilja Holešovský: Sonda do ateliéru

Ilja Holešovský: Sonda do ateliéru

Termín: od 19.10.2012, 17:00 do 2.12.2012, 17:00 denne okrem pondelka

Vo výstavných priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne je od 19. októbra 2012 nainštalovaná výstava keramiky Ilju Holešovského. Predstavuje výber z najnovšej ateliérovej tvorby tohto významného autora (nar. 1941). Ilja Holešovský má veľké skúsenosti v oblasti úžitkovej keramiky a keramického dizajnu. Princípy rozmnožiteľnosti a opakovania využíva aj vo svojej voľnej tvorbe, v ktorej sú momenty sériovosti a variability zastúpené rôznymi spôsobmi.  Z odliatkov predmetov zostavuje jednak objekty, blízke pop-artovej estetike, v ktorých originál má pôvod v každodennej realite. Aj skupiny figúr, ktorým sa opakovane venuje, vychádzajú z technicky rozmnožiteľného vzoru či prototypu. Ich variácie a posuny vznikajú drobnými zásahmi. Práve jeden z prínosov Holešovského do slovenskej keramiky spočíva v spájaní technicko-priemyselných postupov s individuálnym dotvorením vo forme autorského komentára. Aktuálna výstava predstavuje niekoľko sérií: športové zátišia, modelované figurálne skupiny, keramické kresby i maľby na klasické témy. Časť diel vznikla na medzinárodnom keramickom sympóziu v Lučenci-Kalinove.

Ilja Holešovský

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PhDr. Štefan Oriško, Csc.

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Fotogaléria

32 fotografií