Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Indefinite Scenery

Indefinite Scenery

Termín: od 30.3.2012, 17:00 do 20.5.2012, 17:00 denne okrem pondelka

Výstava, s názvom „Indefinite Scenery“ (Neurčitá krajina), predstaví najnovšiu tvorbu šiestich mladých slovenských maliarov Dávida Baffiho, Michala Czinegeho, Eriky Miklóšovej, Moniky Mikyškovej, Kristíny Šimekovej a Lucie Tallovej. Spoločným východiskom je maliarske médium, téma krajiny a do istej mieri aj prístup k tvorbe zúčastnených autorov, oscilujúci medzi realistickým a abstraktným maliarskym jazykom.
Výstavný projekt mapuje problematiku vzťahu medzi konkrétnou a abstraktnou maľbou krajiny a divákom ako jej percipientom. Umelecké dielo je podmienené diváckou interpretáciou - dešifrovaním jeho významu. Zámerom výstavy „Indefinite Scenery“ je poukázať na možnosť krajiny ako ikonografického znaku v aktuálnych maliarských tendenciách.
Pre diela Moniky Mikyškovej a Lucie Tallovej je charakteristické prelínanie abstraktného a konkrétneho sveta. Krajina v ich tvorbe vytvára vizuálnu scenériu do ktorej vkladajú svoje osobné príbehy. Tvorba Michala Czinegeho a Eriky Miklóšovej vyznieva viac akonkrétne, ale stále ostáva citeľný záujem o reálny priestor. Maľba krajiny je do istej miery výsledkom spontánnej improvizácie, prepojenej s kresbou. Dávid Baffi a Kristína Šimeková sa pohybujú v diferentných abstraktných polohách s expresívnym rukopisom.
Zdanlivo spontánna gestická maľba oboch autorov má však po dôkladnejšom preskúmaní svoju presnú štruktúru, hmotu a priestor. Výstavný projekt „Indefinite Scenery“ prezentuje rôznorodé vizuálne transformácie krajiny autorov a ich spoločnou inštaláciou vznikne zaujímavý dialóg medzi jednotlivými dielami, ktoré budú na seba navzájom reagovať, konfrontovať, dopĺňať sa, alebo vytvoria určitú súvzťažnosť. Väčšina autorov vytvorí nové diela s témou krajiny, špeciálne pre výstavu „Indefinite Scenery“.

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

Mgr. Miroslav Zajac

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Fotogaléria

33 fotografií