Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

INSIDE

INSIDE

Termín: od 16.3.2023 do 20.5.2023

Skupinová výstava/videoinštalácia INSIDE je výsledkom celoročného workshopu dokumentárnejfotografiepod vedením dokumentárnehofotografa, pedagóga, a kurátora Matúša Zajaca,ktorývroku 2022 absolvovalo 7 fotografov o záujmom o sociálne ťažisko v tvorbe-Michal Babinčák,Stanislav Gič, Katarína Líšková, Marcel Mižúr, Tomáš Oslanec, Jana Rajcová aGabriela Teplická. Každý z nichprináša osobitnú tému, je jedinečný svojím zameraním, videním, ako aj špecifickýmprístupom k dokumentárnej fotografii. Skupinová výstava/videoinštalácia naliehavo reaguje nadlhodobo chýbajúcu kontinuitu a historické dedičstvo dokumentárnej fotografie naSlovensku.

Dokumentárna fotografia prešla od vzniku fotografie rôznorodým vizuálnym vývojomahlavne vývojom jej chápania ako umenia. Fotografi sa vdevätnástom storočí snažilivdokumentárnej fotografii opriamy sociálny kontext zvyčajne uchopený vtémach ako detskápráca, život detí na uliciach, život najchudobnejších vrstviev spoločnosti, sociálne problémy,sociálna nerovnosť apodobne. Až neskôr, v druhej polovici dvadsiateho storočia, príchodomBressonovskej estetiky, sa autori snažili dokumentárnu fotografiu vnímať cez prizmuvýtvarného umenia ajeho smerov. Dokument sa stáva rovnocenným výtvarnému umeniu navýstave snázvom Family of Man (Rodina človeka) vMúzeu moderného umenia vNewYorku. Túto putovnú výstavu videlo v priebehu ôsmichrokov rekordných 9 miliónov ľudíasvoje diela na nej vystavovalo niekoľko významných dokumentárnych fotografov. Od tohtomomentu sa stáva sociálna fotografia populárnou,je vystavovaná vrôznych významnýchgalériách po celom svete apublikovaná vautorských knihách. Tak ako sa vrýchlom sledemenili vizuálne smery vumení, tak sa snažili fotografi pod ich vplyvom vnímať realitu cezhľadáčik svojich fotoaparátov. Dokument sa začína vrstviťdomnohých podôb. Od tradičnéhosociálno-spoločenského princípu cez subjektívny, osobnostne psychologicko-expresívny,až po konceptuálne východiská a rôzne inštalácie.Projekt INSIDE chápeme ako prienik do vnútra fotografovaných sdlhodobým pochopenímich životných osudov a emotívnych nálad vyvolanýchna ich ceste životom. Každý znás sasnaží oobsiahnutie myšlienky azároveň oprepojenie vlastnej mentálnej roviny vyvolanejrôznymi aspektami s konkrétnou témou. Dokumentárna fotografia má, ako som už spomínal,viacero vizuálnych polôh odvodených od prostredia vktoromvznikala. Poznáme americkú,japonskú, severskú a európsku školu dokumentárnej fotografie. Každý zautorov sa prikláňa kjednej ztýchto vizuálnych foriem so silným prienikom na vlastné výtvarnéskúsenosti.Nemáme ambície polemizovať, práve naopak. Našou ambíciou je priamym vstupom divákomukázať im skrytý svet. VideoinštaláciaINSIDE vťahuje diváka do vrstiev mentálnych podôbhrdinov zo snímok. Nejdenám ointuitívne snímanie vdanom okamihu, ale naopak ojasnestanovenúIDEUs dopredu zadefinovaným úmyslom. Tieto fotografie nikoho nekonfrontujúauž vôbec vnich netreba hľadať absurditu dneška. Osobný dokument je postavený navzájomnom spoznávaní sa,vere aúcte. Fotografujeme len splným vedomím súhlasu.Každý z nás sa v procese tvorby musí stať plnohodnotnou súčasťou dokumentovanejkomunity, vktorej si neskôr vyberá fotografovaných vdopredu spoznanom priestore.Fotograf musí spoznať priestor komplexne atrpezlivo registrovať apredovšetkýmchápaťvyvolanúemocionalitu. Musí sa stať pre fotografovanýchviditeľnou autoritou, aby moholnerušene pôsobiť vich blízkosti aj vtých najintímnejších situáciách.Forma videoinštalácie nám umožňuje posilniť interakciu sdivákom. Našimcieľom nie ješokovať, ale pozastaviťuponáhľaný svet diváka aaktívne mu umocniť vnímanienepoznaného sveta fotografovaných bytostí.

Matúš Zajac