Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Ivan Patúc: Fúzia kovu

Ivan Patúc: Fúzia kovu

Termín: od 18.12.2015, 17:00 do 31.1.2016, 17:00 denne okrem pondelka

Sochár Ivan Patúc patrí k vyzretým a špecificky zameraným osobnostiam v súčasnom slovenskom sochárstve. Autorov osobitý prejav, zameraný na objektovú a reliéfnu tvorbu, s nenapodobiteľnými výrazovými znakmi charakterizuje každé jeho dielo. Cesta a výpoveď, ktorú si ako svoju myšlienkovú náplň a filozofiu zvolil, nebola nikdy jednoduchá naopak podložená tvrdou a poctivou prácou v tom pravom slova zmysle.

Intenzívny dialóg s kovom a klampiarskymi technikami nadviazal v rodinnej klampiarskej dielni. Tu si odskúšal rôzne postupy pracovania s kovom – nitovanie, lemovanie, drážkovanie, ohýbanie, tepanie plechu medeného, mosadzného, železného aj bronzového. Patúc podstatným spôsobom prispel k emancipácii kovu ako sochárskeho materiálu a invenčným spôsobom zhodnotil jeho špecifické vlastnosti, keď objavil mnohoraké alternatívy jeho spracovania, vystavania objemu, možnosti konštrukcie.

Východiská svojej tvorby našiel v odkazoch na riešenie priestoru v diele svojho profesora na VŠVU v Bratislave Jozefa Jankoviča. Ovplyvnili ho tiež iniciatívy Henryho Moora, kresbové inšpirácie Egona Schieleho, predovšetkým však architektonické kreácie Franka O. Gehryho.

V tvorbe Ivana Patúca sa snúbi priemyselný polotovar – valcovaný kovový plech s tradíciou a individuálnym kreatívnym počinom umelca. Autor vedie autentický dialóg s kovom, v rámci ktorého odkrýva tajomstvá tohto materiálu.

Umelec si vytvoril vlastnú dimenziu výtvarného sveta, stavebnú polohu, v ktorej socha vychádza zo základného prírodného alebo figurálneho tvaru, žije intenzívnym vnútorným napätím, vzťahujúcim sa k priestoru a svetlu. V dielach rozoznávame siluety figúr ľudí, zvierat, predmetov alebo ich fragmenty, odkazy na udalosti, históriu, príbehy odohrávajúce sa medzi realitou a podvedomím. Znaky, línie, krivky, plošné i priestorové útvary vytvárajú svojbytnú štruktúru patetických gest, vzťahov, akcentov a očakávaní. Patúcova podstata sochy nie je len v čírom zobrazení, ale aj vo výraze a utváraní. Autor hľadá plastické ekvivalenty k nepokojnému toku svojich predstáv, voľné i dynamicky vyvážené spojenia článkov, kontrasty objemov a výdutí, plochy s reliéfnou kresbou i rafinovane zvlnené priestory, na ktorých sa rozohráva hra svetiel a tieňov.

Postupne dozrievajúci životný a umelecký názor umelca sa v priebehu rokov zlieval a utváral jednoliaty tok nápadov a vyjadrení. Ich spojenie autor napĺňal rozmanitými technickými metódami. Organické tvary sa striedali alebo dopĺňali geometrickými schémami, ozvláštňovali sa s magickým pôsobením svetla.

Ešte počas vysokoškolského štúdia úplne náhodou prišiel na techniku zapletania hliníkových pások do seba. Ako prvú sochu vypletaním vytvoril dielo Večnosť - múmiu. Technika práce použitá na múmii ho vlastne sprevádza dosiaľ a charakterizuje jeho štýl. Tenkostenné pásky sa snaží umelec spájať zváraním, lepením, pribíjaním na ďalší materiál. Samotná technológia pri ktorej sochár na objekte najskôr rieši pozadie a potom do neho vkladá reliéfne vystupujúce figúry je autorsky originálna a vo výtvarnej oblasti ojedinelá . Dôkazom výnimočnosti je dielo - reliéf znázorňujúci dvoch zápasníkov, ktoré zabodovalo v medzinárodnej výtvarnej súťaži Šport a olympijské hry, usporiadanej k XXIX. letnej olympiáde v Pekingu v roku 2008. Porota ohodnotila dielo prvým miestom.

Patúcova tvorba nie len formálnym a technickým procesom. Do diel vkladá prízvuky drámy, prípadne bolestivých zápasov, ale aj symboly radosti, lásky, pokoja a nádeje. Za sochárskym videním skutočnosti sú zhustené tragické i poetické osudy ľudských, ženských i mužských postáv, rezonujúcich hlboko v senzitívnom vnútri umelca. Racionálne, zložito premyslená a namáhavo vystavaná konštrukcia diela, vznikajúca v sústredenom úsilí o dôsledné rešpektovanie tvarov definovaných prírodou, či anatómiou, sa v závere práce podriaďuje silno emotívnemu zásahu uvolnených ťahov. Pevný objem, striedmy tvar a jasný obrys, s väzbami na metaforu vyjadrenia, preklenie vzrušujúce pradivo siločiar, ktorým autor v diele rozohrá napätie medzi rozumom a citom.

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

Alena Hejlová

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne