Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Ivan Riabič: In Vitro Alter Ego

Ivan Riabič: In Vitro Alter Ego

Termín: od 25.5.2012, 17:00 do 24.6.2012, 17:00 denne okrem pondelka

Tvorba Ivana Riabiča sa vyznačuje absolútnou čistotou výrazu, dôrazom na farebnú zložku diela, premyslenou tvarovou a kompozičnou skladbou, čarovným dialógom línie a farby. Jeho svojrázne videnie krajiny, aktov, zátišia i geometrického tvaroslovia je plné zvláštnej senzibility a imaginárnosti. Sú to sugestívne odtlačky umelcových myšlienok, udalostí, zážitkov, vizuálnych vnemov a pocitov, ktoré citlivo a invenčne abstrahuje do metafor, znakov a symbolov. Veľmi podstatnou charakteristikou autorovej tvorby je trvalá orientácia na ušľachtilé médium papiera. Jeho vzrušujúce štruktúry, textúry, hladký i zvrásnený povrch, sýta farebnosť, či vyzývavá biela, vytvárajú optimálnu scénu, na ktorú prenáša svoje výrazovo silné príbehy. Autor, ktorý nie často a rád zverejňuje svoju výsostne komornú, ale pritom rozsiahlu tvorbu, sa pri príležitosti významného životného jubilea predsa len rozhodol otvoriť sa nám a sprístupniť nám svoju zázračnú trinástu komnatu. Krehké dotyky, hľadania, prieniky, obnaženia, túžby, sny, predstavy, spomienky, úteky i návraty tvoria základnú myšlienkovú os Riabičových úvah o podstate a zmysle ľudskej existencie. Jeho tvorba, opierajúca sa o suverénnosť vyjadrovacích prvkov, o výrazový perfekcionizmus je nepochybne prínosom do aktuálnej podoby súčasnej slovenskej výtvarnej scény 21. storočia.

Výstavu Ivana Riabiča Vám prináša:

Logo

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PhDr. Danica Lovišková

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Fotogaléria

74 fotografií