Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Ján Švec - Perfekcionista

Ján Švec - Perfekcionista

Termín: od 28.10.2022, 17:00 do 28.1.2023, 17:00

Výstava na prvom poschodí galérie a prízemí po prvýkrát odprezentuje na pôde GMAB rodáka z Bánoviec nad Bebravou, konštruktivistického maliara a kresliara Jána Šveca. Napriek jeho nesporne kvalitným dielam je jeho tvorba na Slovensku málo známa. Zámerom výstavy je tak priblížiť nielen trenčianskemu divákovi tvorivú osobnosť tohto talentovaného maliara, ilustrátora a dlhoročného redaktora vydavateľstva Mladé letá. Na výstave bude retrospektívne predstavený prierez jeho tvorbou a predovšetkým jeho diela z pozostalosti a zo súkromných zbierok, ktoré vznikli v priebehu približne 50 rokov jeho umeleckej činnosti, ako aj jeho fascinujúca realistická ilustrátorská tvorba, pripravená v spolupráci s TOTO! je galéria. 

Ján Švec (1. 2. 1930 – 20. 11. 2017)

Narodil sa v Bánovciach nad Bebravou. Po absolvovaní ľudovej školy v svojom rodisku a gymnázia v Trenčíne študoval na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave odbor výtvarná výchova - dejepis pre tretí stupeň škôl v rokoch 1949-1953 (prof. G. Mallý, B. Hoffstädter, E. Nevan, E. Lehotský). Od roku 1952 až do roku 1956 pôsobil ako asistent na Katedre výtvarnej výchovy tej istej školy. Od roku 1956 až do odchodu do dôchodku v roku 1991 pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Mladé letá. Členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov sa stal v roku 1963. V rokoch 1966 - 1972 bol členom Skupiny 66 (spolu s E. Antalovou, E. Antalom, Z. Ruskovou a M. Velbom). Od roku 1990 bol členom Spoločnosti voľných výtvarných umelcov pri Slovenskej výtvarnej únii a od roku 1998 aj členom Klubu konkretistov na Slovensku. Za svoju tvorbu v oblasti heraldiky sa stal v roku 1993 čestným členom Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej. Od svojho vstupu do ZSVU pravidelne vystavoval na jeho kolektívnych výstavách doma aj v zahraničí. Zúčastnil sa všetkých výstav Skupiny 66, viacerých výstav a súťaží knižnej tvorby a výstav poriadaných Slovenskou genealogicko-heraldickou spoločnosťou. Zomrel v Bratislave 20. novembra 2017 vo veku 87 rokov. Jeho diela sú zastúpené v Slovenskej národnej galérii, Nitrianskej galérii, Galérii mesta Bratislavy, v Oravskej galérii, Považskej galérii a Galérii umenia E. Zmetáka v Nových Zámkoch. Bohato je zastúpený v súkromných zbierkach.

Ocenenia:

1965, 1971, Čestné uznanie a bronzová medaila na medzinárodnej výstave knižného umenia, Lipsko 

1966, Cena VSS na I. Bienále maľby, Košice 

1967, 1975, 1977, ceny a čestné uznania za knižnú tvorbu v súťaži Najkrajšia kniha 

1975, Zlatý odznak Slovenského ústredia knižnej kultúry 

1994, druhá cena v ankete Najkrajšia známka roka 1994 

1998, Cena Komerčnej banky na Stredoeurópskom bienále kresby, Plzeň 

2005, Čestná plaketa BIB za zásluhy o založenie, rozvíjanie a medzinárodné upevnenie Bienále ilustrácií Bratislava

 

 

Miesto konania

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne