Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

Jana Gombiková / Zuzana Janíček Muranicová - Stopy

Termín: od 23.11.2017, 17:00 do 21.1.2018, 17:00

STOPY / TRACES

Jana Gombiková, Zuzana Janíček Muranicová

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Palackého 27, Trenčín

Vernisáž výstavy: 23.11.2017 o 17:00

Predĺženie výstavy!

Trvanie výstavy: 23.11.2017 - 21.1.2018

Kurátorka: Veronika Markovičová

Fotografická výstava Stopy sa zameriava na bývalú textilnú fabriku Merina, ktorá viac než storočie spoluvytvárala identitu Trenčína ako "mesta módy". Netradičnými formami mapuje jej priestor, odkrýva vrstvy minulosti cez vizuálne kódy z prítomnosti. Názov výstavy odkazuje na spôsob práce, ktorý si autorky zvolili. Obe pracujú s materiálom, nájdeným priamo v areáli fabriky, narábajú s obrazom ako s vizuálnou interpretáciou informácie. Výsledná výstava kombinuje dva protikladné prístupy, cieľom oboch je však odkrývanie histórie a mapovanie prítomnosti vyše storočného industriálneho komplexu vlnárskeho závodu a taktiež pracovného života, ktorý firme venovalo niekoľko generácií obyvateľov Trenčína a okolia.

Zuzana Janíček Muranicová vytvorila z vozíka nájdeného priamo v priestoroch výrobných hál dierkovú komoru, ktorou fotografovala interiéry a exteriéry bývalej Meriny. Nedokonalý a mierne neostrý vzhľad výsledných fotografií vytvára snové obrazy z reálnych scén, obrazy niekde medzi minulosťou a súčasnosťou, realitou a fantáziou.

Jana Gombiková pracuje s nájdenými objektmi, ako sú kusy látok, vlákna, či vzorníky, archivujúce vzorky látok, vyrábaných v Merine. Skener, ktorý používa na tieto účely, umožňuje zachytiť veľké detaily, štruktúry a vzory, zároveň predmet izoluje od okolia a umiestňuje ho do nového kontextu. Výsledné obrazy majú dokonale ostrý vzhľad a často až abstraktný charakter. Priblíženie, ktoré je nevyhnuté na naskenovanie objektu, vyťahuje do popredia detaily, ale zároveň deformuje, mení perspektívu, rovnako, ako sa to deje pamäti v procese zabúdania či rozpamätávania sa.

Jana Gombiková (1984, Trenčín) vyštudovala scenáristiku a dramaturgiu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení, v súčasnosti študuje fotografiu na Inštitúte tvorivej fotografie v Opave. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne dokumentárnej fotografii a videu. Vo svojich intímnych prácach napĺňa primárny aspekt fotografie - maľbu svetlom.

Zuzana Janíček Muranicová (1982, Trenčín) je absolventkou Štátnej Univerzity v Ohiu, USA. Po ukončení magisterského štúdia v ateliéri výtvarnej fotografie tu v rokoch 2009 - 2012 pôsobila ako pedagóg na Fakulte umení. Venuje sa multimediálnej a konceptuálnej tvorbe, prevažne založenej na čase a priebehu udalostí, ktoré analyzujú prežité momenty, prítomné v zbierkach z denného života. Využíva širokú škálu médií, od každodenných, banálnych, a častokrát nájdených materiálov, až po digitálne spracované obrazy, video a zvukové inštalácie.

pozvanka_stopy

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

Mgr.art. Veronika Markovičová

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne