Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Jozef Bajus: Vzdialené volania

Jozef Bajus: Vzdialené volania

Termín: od 14.3.2014, 17:00 do 27.4.2014, 17:00 denne okrem pondelka

Jozef Bajus vychádza z textilnej tvorby, ale jej hranice prekračuje aj k iným médiam: experimentuje s objektmi a inštaláciami, využíva ready-mades, predmety každodenného života (noviny, kancelárske potreby, pracuje s technikami fortáže, koláže, asambláže, perforovaním či knihou ako objektom. Často reaguje na aktuálne politické či ekologické témy a aj udalosti zo svojho života, ktoré svojou tvorbou komentuje. 

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PhDr. Ivan Jančár

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne