Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Juraj Jaroš - pár minút obyčajného súkromia

Termín: od 27.7.2017, 17:00 do 10.9.2017, 17:00

Autorská výstava Juraja Jaroša má ambíciu  predstaviť  (nielen prostredníctvom výstavy, ale vďaka Fondu na podporu umenia, i vydaného katalógu) maliarske diela autora, ktorý reprezentuje najmladšiu generáciu výtvarných umelcov trenčianskeho regiónu. Autor vo výbere predstaví svoju dlhodobo tematicky kompaktnú  tvorbu z rokov 2008 – 2017. V poslednom čase častejšie používa asambláž ako prvok posúvajúci dvojrozmerné maľby do priestoru, aby návštevníkovi ponúkol novú verziu vlastnej myšlienky z iného uhla pohľadu. 

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne ako najväčšia a zároveň jediná verejnoprávna inštitúcia v Trenčianskom kraji prezentujúca rozmanité formy súčasného výtvarného umenia, má vo svojom programe úlohu  cielene  verejnosti prestavovať aktuálne trendy vo výtvarnej tvorbe tak v celoslovenskom ako i v regionálnom kontexte. Zároveň chce aktívne približovať verejnosti diela výtvarných umelcov regiónu, skúmať ich vývoj i smerovanie v ich tvorbe a vytvárať tak autentický obraz regionálneho umenia v kontexte  jednotlivých umeleckých programov.

Mgr. Art. Juraj Jaroš sa narodil  17. mája 1983 v Ilave. V súčasnosti tvorí a pôsobí striedavo v Dubnici nad Váhom a v Banskej Bystrici. V rokoch 2005 – 2011 študoval maľbu na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Fakulte výtvarných umení na oddelení maľby  a voľného výtvarného umenia u prof. Ľ. Hološku (2005 – 2011). Od ukončenia štúdia sa aktívne venuje voľnej maliarskej tvorbe, je aktívnym účastníkom kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí. Pravidelne vystavuje na spoločných výstavách výtvarných umelcov trenčianskeho regiónu. V rokoch 2007 - 2017 pripravil niekoľko samostatných autorských výstavných projektov. Venuje sa tiež odborným výtvarným kurátorským projektom (krátko pôsobil ako kurátor v Kaštieli v Dubnici nad Váhom), pedagogicky  pôsobil v ZUŠ v Dubnici nad Váhom a výtvarne spolupracuje i so zdravotne hendikepovanými umelcami.

Aj keď je Juraj Jaroš (1983) príslušníkom najmladšej maliarskej generácie, na slovenskej výtvarnej scéne pôsobí už viac ako desaťročie (aktívne začal vystavovať už od roku 2006). Charakteristickým znakom jeho malieb  je vycibrená, kultivovaná, často až lazúrne priezračná farebnosť, citlivá vnímavosť sveta okolo seba a intímno poetické spracovanie námetu. Typickou črtou Jarošových malieb je subjektívny symbolizmus, ktorý autor spája s každodennosťou prežitých momentov.  Jeho umelecký záujem je sústredený dovnútra obrazu, koncentruje sa na malú škálu motívov, ktoré možno rozdeliť do dvoch tematických cyklov Autoportréty a Anonymné spomienky vecí. Vo svojich figurálnych maľbách výrazom vlastnej tváre, raz rozpoznateľnej, inokedy obrátenej, či rozostrenej, v sugestívnych metaforách vypovedá o svojich náladách i hľadaniach v minulom i prítomnom čase. V druhom cykle zaznamenáva spomienky na anonymné, nevýznamné predmety vo svojom okolí (zabudnuté stoličky, keramické črepiny, krabice s odloženými vecami, podlaha vlastného ateliéru...). Sústredene a hĺbavo ich skúma, vkladá im nové významové, citlivé a poetické zázemie. V symboloch použitých čajových vrecúšok, kartách, šipkách na podlahe, znamienkach +  - rozpráva o ambivalencii svojho vnútorného sveta, o osobných postrehoch, úvahách, pochybeniach, hľadaniach a nachádzaniach, nálezoch a stratách. Stávajú sa synonymom jeho meditatívnych asociácií  o svete vlastnom i okolo nás. Akoby vo svojich maľbách sprítomňoval vieru v ľudskosť a emocionalitu, ktorá snáď ešte natrvalo z nášho sveta nevymizla.                                                                                                  Ela Porubänová

fpu

Výstava je podporená z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia. FPU je hlavným partnerom projektu.

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

Ela Porubänová

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne