Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Kontexty RGB (Výstava prác pedagógov a študentov KPVU Pd F TU v Trnave)

Kontexty RGB (Výstava prác pedagógov a študentov KPVU Pd F TU v Trnave)

Termín: od 15.3.2013, 17:00 do 28.4.2013, 17:00 denne okrem pondelka

- Dá sa vôbec umenie učiť? A čo sa dá učiť z toho, čomu hovoríme UMENIE...?

Takéto otázky nutne prichádzajú na myseľ umelcovi, ktorý by v pozícii pedagóga rád odovzdal niektoré vlastné myšlienky svojim žiakom. V prípade pedagógov, školiacich budúcich pedagógov a animátorov výtvarného umenia, tento proces poskytuje širokú paletu indícií  a námetov v príprave na možnú vlastnú tvorbu a hlavne interpretáciu umeleckých diel a ich prezentáciu.

Výstava tak podáva divákovi možnosť nahliadnuť na túto umeleckú skúsenosť v dvoch úrovniach.

Traja pedagógovia z katedry pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity – Cyril Blažo, Roman Gajdoš a Veronika Rónaiová ponúkajú na tejto výstave divákovi uvažovanie o tom, nakoľko je ich nezávislý, individuálny výskum na poli troch klasických médií maľby, kresby a grafiky čitateľný cez vizuálny jazyk aj v prácach ich študentov.

Pre Cyrila Blaža (1970) sú charakteristické vtipné komentáre a intervencie, drobné kolážovité príbehy a „vykĺbené“ situácie, kde naoko laxným prístupom k umeleckej tvorbe a minimálnymi posunmi dosahuje maximálny účinok. Sme svedkami podivných stretnutí komína na chrbte slona, Bratislavského hradu na odrezanom pníku, či spolujazdectvo autora na Cvengrošovej biateku pred národnou bankou a pod. (Printy, 2008).

U maliara Romana Gajdoša (1983) ide pri organizovaní obrazovej plochy zdanlivo o protikladnú polohu prezentácie synergie fotorealizmu a postgeometrickej abstrakcie. Premyslenou farebnou a tvarovou redukciou dosahuje na ploche silný 3D efekt a obrazovú architektúru priestoru (Dokonalá prázdnota – verzia A, 2009).

Veronika Rónaiová (1951), ktorá sa v 70. rokoch pohybovala v rámci klasického závesného obrazu, v súčasnosti uprednostňuje postkonceptuálne a mediálne postupy v súvislosti s definíciou obrazu. Používa autocitácie, apropriácie a intervencie do vlastných obrazov zo 70. a 80. rokov. Ich prekreslením, kompresiou, vzniká znejasnený, sofistikovaný obraz predlohy, v ktorom sa reálne prvky navzájom vyrušili a menia sa v abstraktnú kompozíciu. Pôvodný obraz je vystavený ako konfrontácia na dešifrovanie kompresie. (Remake 1,, 2., 3.,2006/7)

Filozofia na výstave prezentovaného študijného programu ateliérov Maľby a Grafiky Katedry pedagogiky výtvarného umenia nie je založená na individuálnych výkonoch študentov, ale chce poukázať na procesuálnosť s postkonceptuálnymi východiskami realizovanými cez médium maľby, kresby, grafiky a obrazovej inštalácie. Na vybraných prácach možno teda sledovať jednotlivé umelecké koncepcie v procese metodického formovania študenta a oboznamovania s jednotlivými umeleckými technikami a technologickými postupmi v súvislosti s dejinami umenia. Samozrejme berúc do úvahy vznik nových autorských techník, ktoré táto skúsenosť prináša. Dané skúsenosti tak môžu študenti po absolvovaní zužitkovať ako animátori výtvarného umenia a pedagógovia nielen v galerijnej praxi.

Podtextom výstavy je akési sebareflexívne nahliadnutie na viac ako desaťročné aktívne pôsobenie umelcov v roli pedagógov zo strany V. Rónaiovej a C. Blaža na PdF TU. V prípade R. Gajdoša sa ponúka zážitok pedagóga, tvorcu umeleckého diela, ktorý je zároveň bývalým študentom oboch umelcov. 

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

Mgr. Miroslav Zajac

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Fotogaléria

28 fotografií