Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

LADISLAV KOBZA / FOTOGRAFICKÉ METAMORFÓZY

LADISLAV KOBZA / FOTOGRAFICKÉ METAMORFÓZY

Termín: od 19.10.2023 do 2.12.2023

Výstava Fotografické metamorfózy približuje rozsiahlu tvorivú genézu trenčianskeho umelca Laca Kobzu v kontexte viac ako polstoročia na pozadí jeho minuloročného významného životného jubilea 80. tich rokov. Galéria divákom po prvýkrát ponúka výber z najvýznamnejších fotografických cyklov vo veľkorysej výstavnej prezentácii na dvoch poschodiach. Prostredníctvom vybraných čiernobielych aj farebných fotografií (od rozmerovo najmenších až po monumentálne formáty) mapuje začiatky jeho tvorivej aktivity od experimentálnej analógovej fotografie (cyklus „Kovolisty“...), cez inšpiráciu inscenovanou fotografiou až po najnovšiu digitálnu fotografiu s využitím, už pre umelca typických experimentálnych metamorfóz.

Celou umeleckou tvorbou Laca Kobzu sa nesie úsilie o nový pohľad na fotografie v kontexte doby, v ktorej vznikali. Už od 70-tych rokov 20.storočia, v čase keď farebná fotografia mala len krátkodobú životnosť, experimentálnymi zásahmi dosiahol jej novú umeleckú výrazovosť viac maliarsku a grafickú, ako fotografickú. Významný priestor venuje téme ženy, jej mentálnemu svetu, kde telesnosť a vizuálny verizmus ukrýva za psychologický dôraz. Kompozíciu často koncentruje do originálneho pratvaru a znaku alebo naopak rozptyľuje do akéhosi zasneného a zahaleného sfumata. Ďalšiu rozsiahlu kolekciu tvorí cyklus „Ľudia doby kamennej“, ktorý vznikal na začiatku milénia. V inscenovaných kompozíciách vyskladané malé kamienky do rozmerných obrazcov, tvoria najmagickejšiu a najsugestívnejšiu Kobzovu fotografickú prezentáciu. Výstava ponúka aj monumentálne fotografické pohľady na svetové metropoly ako súčasť Kobzovho záujmu o krajinu i mestskú architektúru. Zastúpené sú známe lokality Trenčína, predovšetkým Trenčiansky hrad, synagóga a ďalšie významné stavby, ktoré Trenčania dobre poznajú. Umelec v nich dokázal vystihnúť jedinečnú panorámu i neopakovateľné okamihy svojho mesta vo všetkých ročných obdobiach (cykly „Reflexie domova“,“ Trenčín“). Ladislav Kobza svoje fotografie spočiatku analógovo, v súčasnosti už digitálne upravuje a farebne dotvára, čím získavajú novú originálnu autorskú charakteristiku. V najnovších digitálnych cykloch prevládajú nefiguratívne, expresívne, rytmicky znásobené farebné fotografické experimenty. V celom procese fotografickej tvorby využíva kontrasty svetla a tieňa, pevné a rozptýlené plochy, originálnu farebnosť, keď aktívne pracuje s filtrami, štruktúrami a kompozíciou. Kompaktná a veľkorysá fotografická prezentácia Laca Kobzu na dvoch poschodiach galérie divákovi ponúka nový, verejnosti menej známy pohľad na fotografickú tvorbu etablovaného umelca, pre ktorého fotografovanie zostalo celoživotnou vášňou. Pre návštevníkov výstavy je pripravený rozsiahly katalóg, vydaný pri príležitosti nedávneho vzácneho životného jubilea umelca.

Ladislav Kobza sa narodil 10. júla 1942 v Opatovej nad Váhom. Fotografickej tvorbe sa venuje od roku 1967. Systematický záujem o fotografickú tvorbu sa začína datovať od roku 1968, kedy nastupuje do funkcie samostatného odborného referenta v kultúrnej skupine PS veliteľstva Východného vojenského okruhu. V rokoch 1977 – 1981 pracoval v Oblastnej galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Od roku 1981 pôsobí ako umelecký fotograf v slobodnom povolaní. V roku 1984 sa stal členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov, neskôr členom Slovenskej výtvarnej únie a Spolku výtvarníkov Slovenska. Popri úžitkovej a reklamnej fotografii sa venuje predovšetkým umeleckej fotografii. Ide o voľnú fotografickú tvorbu, dokumentárnu fotografiu a fotografickú reprodukčnú tvorbu výtvarných diel v oblasti maliarstva, sochárstva, grafiky a kresby. Od roku 1974 vystavuje samostatne. Zúčastnil sa viacerých kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Absolvoval niekoľko medzinárodných študijných ciest. Vytvoril viac dekoratívnych realizácií pre architektúru. Jeho diela sú zastúpené v štátnych a súkromných zbierkach na Slovensku a v zahraničí. Žije v Trenčíne.

Ela Porubänová