Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Ladislav Mednyánszký – zreštaurované kresby zo zbierky GMAB

Ladislav Mednyánszký – zreštaurované kresby zo zbierky GMAB

Termín: od 27.4.2023 do 20.5.2023

Iniciatívna pripraviť výstavu Ladislava Mednyánszkeho vznikla vďaka úspešne zrealizovanému projektu, ktorého cieľom bolo zreštaurovať 12 autorových kresieb zo zbierky Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Jednou z povinností každej galérie je ochrana a starostlivosť o nadobudnuté zbierkové predmety. Výstava je teda vyústením niekoľkomesačnej reštaurátorskej práce reštaurátorky Mgr. art. Jarmily Tarajčákovej, ArtD., ktorej výsledok bude v rámci výstavy odprezentovaný.

Dvanásť diel Ladislava Mednyánszkeho bolo vytvorených medzi rokmi 1870 až 1919. Technika prevedenia je prevažne ceruza, perokresba tušom a lavírovaná kresba hnedým atramentom. V jednom prípade sa jedná o farebnú kresbu farebnými pastelkami a grafitom. Väčšia časť zreštaurovaných kresieb je študijného charakteru, detailné prepracovanie niektoré viac v línii, iné v budovaní objemu svetlom a tieňom. Výstava je doplnená o Mednyánszkeho 4 maľby zo zbierky GMAB a zapožičané diela, kresby i maľby zo zbierky Považskej galérie umenia v Žiline a Trenčianskeho múzea.

Ladislav Mednyánszky (1852 Beckov – 1919 Viedeň) patril medzi významné osobnosti výtvarného umenia druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia. Umelecký talent a vzdelanie rozvíjal vďaka súkromnému vyučovaniu rakúskeho maliara Thomasa Endera. V rokoch 1872 – 1874 študoval na Akadémii výtvarných umení v Mníchove (prof. Alexander Strähuber, prof. Otto Seitz) a v rokoch 1874 – 1875 na École des Beaux-Arts v Paríži (prof. Isidore Pils). Ranú tvorbu charakterizovala maľba v duchu Barbizonskej školy ale tiež snaha zdokonaliť sa vo figurálnej maľbe. Neskorší záujem o impresionizmus priniesol so sebou svetlejšie tóny palety. Prvá dekáda 20. storočia znamenala pre Mednyánszkeho expresívne poňatie maľby. Počas prvej svetovej vojny sa ako frontový maliar dobrovoľne prihlásil do armády, kde vytvoril celý rad diel zaznamenávajúcich vtedajšie dianie. Toto obdobie je považované za vrchol jeho figurálnej tvorby.

Diela boli zreštaurované vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

Alexandra Porubčanová