Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Marián Sučanský - Nepokoj v duši

Marián Sučanský - Nepokoj v duši

Termín: od 25.1.2018, 17:00 do 4.3.2018, 17:00

Marián Sučanský, akademický maliar,

narodil sa 11. februára 1938 v Trenčíne. V rokoch 1953 – 1957 študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave odbor rezbárstvo a grafika u prof. L. Korkoša a J. Chovana. V rokoch 1957 – 1963 absolvoval VŠVU v Bratislave, oddelenie monumentálnej maľby u prof. P. Matejku a J. Mudrocha. Po štúdiách sa vrátil do Trenčína, kde v rokoch 1965-1977 viedol výtvarný odbor na Základnej umeleckej škole. Pod jeho pedagogickým i umeleckým vedením si svoje maliarske zručnosti zdokonaľovali mnohí žiaci, študenti a dnes i umelci  trenčianskeho regiónu (medzi inými Ivan Minárik, Jozef Vydrnák aj Stano Lubina...). Od roku 1978 tvoril ako slobodný umelec. Bol členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Vystavoval na mnohých samostatných aj  kolektívnych  výstavách  na  Slovensku  a v zahraničí. 

Marián Sučanský sa venoval  predovšetkým maľbe a kresbe. V prvej etape svojej tvorby spracovával tému expresívnej figurálnej maľby. Cez anonymitu zobrazovaných figúr akoby vyjadroval intimitu vlastného života. S odstupom viac ako 20 rokov, kedy bolo navždy uzatvorené  dielo  Mariána Sučanského, možno hovoriť o výnimočnosti a jedinečnosti maliarskej i kresliarskej tvorby tohto trenčianskeho umelca. Svojím ľudským naturelom a pohľadom na svet pretransformovaným cez svoje diela ho dodnes vnímame ako autora, ktorý predovšetkým svojou figurálnou tvorbou vniesol do kontextu slovenského výtvarného umenia akýsi vzdor, vášeň, emóciu, skepsu i dezilúziu. Aj po dvoch desaťročiach zasiahnu najmä jeho figurálne diela svojou priamosťou, energiou, silou, významom a predovšetkým  nadčasovosťou. Nútia zamyslieť sa, zastaviť, porozumieť.

V 2. polovici 70. rokov 20. storočia sa však definitívne začal venovať krajinomaľbe. Zaujali ho panoramatické scenérie Trenčína, jeho okolia i krajina neďalekej Bodovky. Známe sú aj jeho osobitým štýlom namaľované komorné zátišia či kytice. Ale stále  to bol Marián Sučanský, ktorého maľby boli zbavené detailov a realistických popisností. Zanechali v sebe predovšetkým nádych splynutia so samotnou náladou krajiny. Prispievala k tomu aj typická Sučanského farebná škála, ktorá v prevládajúcej tlmenejšej šedo-zelenej farebnosti uchovávala esenciu momentálneho krajinárskeho záznamu  miznúceho už v  okamihu jeho zachytenia na maliarske plátno.

Marián Sučanský zomrel predčasne vo veku 58 rokov 9. júna 1996 v Trenčíne.

pozvanka_sucansky

Miesto konania

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne

Organizátor

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne