Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Marko Vrzgula-Hladiny UKRAJINY

Termín: od 27.4.2023 do 8.7.2023

Výber tvorby z rokov 2017 - 2023. Tvorí ho časť cyklu STRUNGOS (2017 - 2019) a výber z cyklu HLADINY (2019 - ). Obrazy sú viacvrstvové z obsahového, ako aj formálneho hľadiska. V aktuálnej tvorbe nazvanej HLADINY Ukrajiny opúšťa autor dynamickú kompozičnú skladbu plnú prienikov, plastických rytmických kruhových tvarov pripomínajúcich postupné a permanentné vrstvenie. Nahrádza ju alebo kombinuje striktne podľa Baudotovho komunikačného kódu. Jednou úrovňou týchto abstraktných kompozící sa tak stáva aj konkrétny odkaz, správa reagujúca na najvážnejšiu udalosť v súčasnosti  -  vojnu Ruska proti Ukrajine.