Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Marko Vrzgula

Marko Vrzgula

Termín: od 29.4.2016, 17:00 do 5.6.2016, 17:00 denne okrem pondelka

MARKO VRZGULA

POLČAS ǀ PRINTEMPS ǀ PRIME TIME ǀ PART ǁ

Kurátorka: Xénia Bergerová

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Palackého 27, Trenčín

Vernisáž výstavy: 29.4.2016 o 17.00 h.

Trvanie výstavy: 29.4. 2016 – 05.6.2016

 

Výstava Marka Vrzgulu (1966) v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne je prirodzeným vyústením a pokračovaním jeho „jubilejnej šnúry“. Maliara spájajú s Trenčínom rodinné väzby, ale i sympatie k samotnému mestu. Aktuálnej výstave predchádzala rozsiahla a pôsobivá retrospektíva v popradskej galérii – Elektrárni (December 2015 – Február 2016). „Trenčianska“ podoba výstavy je „komornejšia“ a  jej koncepcia koncentruje pozornosť na posledné roky z tvorby maliara, ktorých rezultátom sú už príznačné cykly Pohyby, Špirály a najaktuálnejšie Pulzary (2011-2015), v ktorých, prehodnocuje paradigmy avantgárd a esenciu modernity prezentuje v mnohorakosti maľby postmediálnej doby. Je klasickým tvorcom, ktorý spontánne reaguje a nekladie si žiadne koncepčné filtre medzi seba a svet. Priamočiarosť je jeho konceptom a asi najpriliehavejším termínom, ktorý vystihuje jeho prístup k motívu. Keď ho dostane do svojho farebného laboratória, nastáva umelecký výskum. Nekompromisný, autentický, radikálny. Výsledok je najčastejšie na hranici abstraktného obrazu. Ten býva charakteristický silnými pastóznymi gestami, vytvorenými rôznymi spôsobmi nanášania farebného média.  

Marko Vrzgula – maliar a od roku 2004 i galerista (galéria GUBA, Bratislava) má za sebou i desaťročie živej a poslucháčmi cenenej pedagogickej činnosti na Katedre maľby bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení. Jeho bohatú tvorivú aktivitu od roku 1988 dokumentuje viac ako dvadsiatka samostatných výstav na Slovensku, ale aj v Česku, Francúzsku a Izraeli. A niekoľkodesiatok kolektívnych výstav a účastí na sypóziách a plenéroch na Slovensku i  v zahraničí. K jeho profesnému profilu patrí aj sympózium LÚČKY, ktoré organizuje od roku 2010.

pozvanka_vrzgula

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

Xénia Bergerová

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne