Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Martin Lettrich - Lettrospektíva

Martin Lettrich - Lettrospektíva

Termín: od 9.9.2011, 17:00 do 16.10.2011, 17:00 denn okrem pondelka

Akademický sochár Martin Lettrich (1951) patrí k významným predstaviteľom súčasného slovenského sochárstva. V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea. Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pripravila súbornú výstavu s priliehavým názvom „Lettrospektíva“. Akademický sochár Martin Lettrich vyštudoval Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave u prof. L. Korkoša (1966-1970) a Vysokú školu umelecko-priemyslovú v Prahe u prof. K. Malejovského (1970-1976). Od skončenia štúdií súčasne venuje voľnej komornej plastike a sochárskemu dotvoreniu konkrétneho architektonického prostredia. Obe oblasti sa v priebehu rokov prelínajú a navzájom inšpirujú. Pre exteriérové diela je charakteristické interaktívne zapojenie dynamizujúcich prvkov – vody, svetla, pohybu, času a ľudí do celkovej kompozície. Skulptúre tak dodáva nový, využiteľný rozmer. Cieľom je zmysluplný, výtvarne jedinečný podiel na tvorbe prostredia.

K výstave vydala Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne katalóg, ktorý finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

S finančou podporou Ministerstva kultúry SR

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PhDr. Danica Lovišková

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Fotogaléria

35 fotografií