Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Martina Rötlingová, Simona Papšová SELFIE YOURSELF!

Martina Rötlingová, Simona Papšová SELFIE YOURSELF!

Termín: od 28.6.2018, 17:00 do 12.8.2018, 17:00

Selfie Yourself!

Matina Rötlingová & Simona Papšová

 

            Paralelný svet sociálnych sietí je v dnešnom urýchlenom svete, silným pojítkom mladej generácie. Väčšina konverzácií a udalostí sa odohráva v  „nereálnom“ on-line priestore a spoločnosť viac a viac zabúda žiť v autentickej realite skutočného sveta. Sociálne siete majú svoje výhody aj nevýhody. Spájajú ľudí a približujú nám celý svet do jedného zázračného zariadenia akým je neprestajne využívaný mobilný telefón. Nevieme si už bez neho ani predstaviť žiť. A práve preto je jednou z najväčších nástrah internetu strata vlastnej identity. Všetci sme to určite aspoň raz pocítili na vlastnej koži. Tú čarovnú možnosť, ktorú ponúkajú sociálne siete, byť tým kým chceme byť a riadiť to ako nás naši sledovatelia budú vnímať. Sociálne siete sa stávajú novým jazykom doby a lákajú nás do pascí a sveta klamu dokonalosti. Ale nik nás neučil chrániť sa voči nástrahám tohto paralelného sveta sociálnych sietí.

            Tieto aspekty sú dobre známe aj dvom mladým slovenským autorkám, Martine Rölingovej a Simone Papšovej, ktoré sa vo svojej tvorbe rozhodli venovať problematike postinternetového umenia a sociálnym sieťam vs. súčasná umelecká prax. Obe autorky sa venujú téme „ženského sveta“ v zmätočnej internetovej realite dnešnej doby. Porozumieť tejto téme sa snažia najmä cez seba samé, použitím vlastného tela, identity a ženských rituálov, ktoré zmáhajú takmer každú ženu. Samy sa dobrovoľne stávajú obeťami, nechávajú sa pohltiť svetom médií a experimentujú s vlastnou identitou a umelou krásou, ktorá v dnešnom svete potláča stav reálnych hodnôt. Obe si ako prostriedok svojich experimentov zvolili najznámejšiu „nástenkovú“ sociálnu sieť Instagram a nechávajú na seba vplývať každodenné nástrahy, ktoré ženu môžu vtiahnuť a zmiasť v tomto virtuálnom svete. Sú si však vedomé, že to, čo predtým ostávalo ukryté, je dnes jedným kliknutím verejné. Na všetky tieto aspekty reagujú so spoločným cieľom, poukázania na klamstvo vytvárania si vlastnej vylepšenej identity za pomoci internetových sietí.

            Každá však pracuje v inom médiu a zaoberá sa iným aspektom tejto problematiky. Práve táto rozličnosť ich spojila. Navzájom sa dopĺňajú a vytvárajú jedinečný súbor diel, predstavený na výstave Selfie Yourself!

autorská koncepcia: Andrea Luptáková

pozvanka_selfie

fpu

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Miesto konania

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne

Organizátor

Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne