Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

MICHAL JANIGA /ZBER POHYBU

Termín: od 14.12.2023 do 3.2.2024

Galéria pokračuje v napĺňaní svojho cieľa – prezentovať aj tvorbu najmladších a súčasne najperspektívnejších osobností hlásiacich sa k rodnému regiónu a súčasne dôstojne reprezenujúcich slovenské sochárske umenie (v začiatkoch svojej tvorby spolupracoval aj so sochármi M. Hubom i A. Rudavským) aj v širšom nielen celoslovenskom ale aj v českom kontexte (štúdiá v AVU Prahe najmä u sochára F. Hodonského)

c Už v roku 2017 bol pozvaný na významné medzinárodné sympózium Symposium Norge do norského Larviku (po dvadsiatich rokoch len ako 2.slovenský sochár po A. Rudavskom), kde vytvoril monumentálnu skulptúru (6x1,45x1,4 m)z nórskeho larvikitu. Autor vo svojej tvorbe primárne pracuje s technologicky náročným materiálom - kameňom. Opracováva ho do podoby zjednodušeného tvaru, pričom preferuje tvarovú minimalistickú znakovosť. Povrchu však ponecháva isté prirodzené napätie. Autor o materiáli premýšľa, hľadá širšie kontexty vzhľadom na prostredie, krajinu, históriu. Kameň je pre neho úložisko nesúce vrstevnatú informáciu, myšlienku.

Narodil 12. 10. 1991 v  Považskej Bystrici. V rokoch 2007-2011  študoval Design a tvarovanie dreva  na Škole úžitkového výtvarníctva  v Bratislave, u  M. Hubu,  R.  Hrčku a D. Rychtárika. V rokoch 2010 – 2011 sa vzdelával v ateliéri sochára A. Rudavského.  V rokoch 2011 – 2017 študoval na Akadémii  výtvarných umení v Prahe, v Ateliéri  figurálneho sochárstva a medaily (Prof. Jan  Hendrych, neskôr Vojtech Miča). V roku 2016 absolvoval stáž na Accademii di Belle Arti di Carrara, Scuola di Sculptura v Taliansku (Prof. Francesco Cremoni, Prof. Pier Giorgio Balocchi). Po štúdiách zostal žiť striedavo v Prahe a rodnej obci Pružina pri Považskej Bystrici.

 

Kurátorka výstavy: Ela Porubänová