Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

MICHAL JANIGA /ZBER POHYBU

MICHAL JANIGA /ZBER POHYBU

Termín: od 14.12.2023 do 10.2.2024

Výstavou sochára Michala Janigu / Zber pohybu galéria pokračuje v napĺňaní svojho cieľa – prezentovať aj tvorbu mladých a perspektívnych umelcov hlásiacich sa k rodnému regiónu, aj keď ich umelecké pôsobenie je oveľa širšie. Po pražských štúdiách Michal Janiga zostal striedavo žiť a tvoriť v Prahe aj v Pružine, ale svoje sochárske umenie dôstojne reprezentuje aj vo viacerých exteriéroch slovenských miest (Žilina, 2021...). Jeho najnovšia realizácia vznikla v roku 2023 pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky v priestoroch budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne.

Michal Janiga (1991, Považská Bystrica), vo svojej tvorbe primárne pracuje s technologicky náročným materiálom - kameňom. Opracováva ho do podoby zjednodušeného tvaru, pričom preferuje tvarovú minimalistickú znakovosť. Povrchu však ponecháva isté prirodzené napätie. O materiáli premýšľa, hľadá širšie kontexty vzhľadom na prostredie, krajinu, históriu. Kameň je pre neho úložisko nesúce vrstevnatú informáciu, myšlienku tvaru. Súčasťou netradičnej inštalácie sú aj najnovšie Janigove expandované objekty zo zváraného kovu. Vo svojej tvorbe sa často inšpiruje kopcovitou a členitou krajinou Strážovských vrchov, ktorá obklopuje jeho rodnú dedinu. Súčasťou výstavy sú aj veľkoformátové maľby Petry Lomnickej (1987, Hradec Králové, Akadémia výtvarného umenia, Ateliér maľby, prof. J. Kovanda a V. Skrepl), s ktorou nielen zdieľajú spoločný pražský ateliér ale ich tvorba je úzko partnersky i myšlienkovo previazaná. Spoločne sa predstavili na viacerých autorských aj kolektívnych výstavách.

Michal Janiga sa narodil 12. 10. 1991 v Považskej Bystrici. V rokoch 2007-2011 študoval Design a tvarovanie dreva na Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave, u M. Hubu, R. Hrčku a D. Rychtárika. V rokoch 2010 – 2011 sa vzdelával v ateliéri sochára A. Rudavského. V rokoch 2011 – 2017 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe, v Ateliéri figurálneho sochárstva a medaily (Prof. Jan Hendrych, neskôr Vojtech Miča). V roku 2016 absolvoval stáž na Accademii di Belle Arti di Carrara, Scuola di Sculptura v Taliansku (Prof. Francesco Cremoni, Prof. Pier Giorgio Balocchi). Ela Porubänová