Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Milada Ždrnja / Snivé snovanie

Milada Ždrnja / Snivé snovanie

Termín: od 19.10.2023 do 2.12.2023

Unikátna textilná tvorba Milady Ždrnja ďaleko presahuje hranice nášho regiónu. Jej tkané diela sú poetickou výpoveďou autorkinej duše. Inklinuje k prírode a naturálnym materiálom, z ktorých vypracúva zväčša monochromatické tapisérie, niekedy s pridaním farebného akcentu, rozvibrované rôznorodými do priestoru vystupujúcimi líniami a plastickými prvkami vťahujúcimi nás do svojho sveta. Tvorí aj plstené objekty, priestorové inštalácie až archetypálneho charakteru, ktoré evokujú bezpečné lono prírody. Do diel príležitostne vkladá nájdené objekty povýšené na artefakty či už rýdzo naturálneho charakteru - vetvičky, kamienky, plody rastlín, alebo človekom zanechané a autorkou znovuobjavené fragmenty drôtikov, či kúskov textílií. Milada Ždrnja je v umeleckom svete veľmi aktívna, rada experimentuje, stále posúva a graduje svoju tvorbu. V galérii sa predstaví najaktuálnejšími dielami vo fascinujúcej priestorovej inštalácii.

Výstava predstaví výber z autorkinej bohatej tvorby.

Lucia Mošková