Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Milada Ždrnja / Snivé snovanie

Milada Ždrnja / Snivé snovanie

Termín: od 19.10.2023 do 2.12.2023

Milada Ždrnja je poetka prirodzenosti, vychádzajúca z naturálnosti všedných vecí okolo nás. Jej tkané diela sú krehkou výpoveďou autorkinej duše. Inšpiráciu k nim čerpá najmä v prírode, či už v scenériách otvorenej krajiny, alebo v komornejších detailných pohľadoch na rôzne zákutia, z ktorých si abstrahuje esenciu pokoja a harmónie. Jej snivé snovanie nás prevádza za hranicu reality a vťahuje nás do iného sveta.

Základom autorkinej tvorby sú prírodné materiály ako ľanové plátna, vlna, konopné vlákna a povrazy, s pomocou ktorých zatkáva do svojich diel rôzne zozbierané fragmenty prírody, či už kamienky, pierka, vetvičky, lístie, alebo plody rastlín a stromov, povýšené na artefakty. Uctievajúc si dary Matky Zeme nás sprevádza prírodou od koreňov až po kvety. V kontraste k nim nachádza aj dôkazy ľudskej existencie v podobe drôtikov i kúskov textílií, ktoré zakomponováva do tapisérií a dodáva im tak vynovenú, estetickú funkciu. Zároveň používa predmety s priam historickou hodnotou, kedy s citom dáva nový život storočnému plátnu alebo starým nitelniciam z krosien, ktoré by inak niekde zapadali prachom. Je to v podstate sofistikovaná umelecká recyklácia, v dnešnej dobe environmentálnych tendencií tak moderná, no u autorky dlhodobo prítomná a absolútne prirodzená.

Dôraz kladie na monochromatickú farebnosť – prírodné odtiene bielej, béžovej a hnedej harmonicky prepletá či pretkáva a príležitostne dopĺňa o kontrastné farebné akcenty najmä krvavočervenej. Hrá sa aj s hustotou tkania a to od jemných transparentných závojov až po hutné tapisérie. Diela Milady Ždrnja sú nielen optickým, ale aj haptickým zážitkom, kedy sa drsnejšie a jemnejšie pasáže striedajú v pulzujúcich rytmoch a priam lákajú dotýkať sa a zmyslovo vnímať každé jedno vlákno, každú jednu molekulu.

Okrem klasických plošných textilných obrazov, rozvibrovaných rôznorodými do priestoru expandujúcimi líniami a plastickými prvkami, tvorí aj objekty až archetypálneho charakteru, zavše evokujúce bezpečné lono prírody, k čomu im dopomáha vhodne zvolený, príjemný, hrejivý a mäkký materiál. Inklinuje k vertikálnym vzdušným inštaláciám, voľne zaveseným, niekedy priam levitujúcim, v priestore. Tento rozmer autorkinej tvorby je veľmi špecifický, diela tvorí premyslene a s jasnou víziou.

Používaním starých krosien, rovnako ako starých techník, si Milada Ždrnja uctieva dedičstvo predkov. Zároveň, v kombinácii s inovatívnymi postupmi a vlastnými kreatívnymi vkladmi, spája tradičné remeslo so súčasnosťou, a tým oživuje záujem o textilnú tvorbu aj u laickej verejnosti, o čom svedčí hojná účasť na jej už povestných tvorivých workshopoch.

Diela, ktoré máte možnosť na výstave vidieť, pochádzajú z autorkinej najaktuálnejšej tvorby. Niektoré z nich boli vytvorené len krátko pred inštaláciou. Umelkyňa sa pri kreovaní nechala inšpirovať samotným priestorom galérie. Možno o nich preto vyhlásiť, že sú to do istej miery site specific výtvory - exkluzívne, čerstvé, autentické.

Milada Ždrnja je veľmi plodnou autorkou, nestagnuje však na mieste v zaužívaných koľajach, ale stále napreduje, objavuje, experimentuje, čím graduje a cibrí svoju tvorbu každým dokončeným dielom.

Lucia Mošková

Milada Ždrnja (1965) dlhodobo tvorí a pôsobí v Trenčíne. V rokoch 2018-2021 pridala k svojej umeleckej kariére úspešné absolvovanie štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Ateliéri textilnej tvorby v priestore. Pravidelne sa zúčastňuje na sympóziách, tvorivých pobytoch, krajinárskych plenéroch a kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Úspešne vystavuje aj samostatne. Lektoruje rozmanité kreatívne kurzy zamerané na rôzne textilné techniky. Je riadnou členkou Umeleckej besedy slovenskej.

Fotogaléria

59 fotografií